Download 444.pdf PDF

Title444.pdf
File Size33.5 MB
Total Pages948
Document Text Contents
Page 2

Priredili:
Prof. dr Miodrag Đ. Zečević i Jovan P. Popović

Dokumenti iz istorije
Jugoslavije

Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora
i njihovih pomagača iz Drugog svetskog rata

Saopštenja, odluke i spiskovi pripadnika okupacionih
snaga Nemačke i Mađarske koje je Državna komisija

proglasila za ratne zločince i spiskovi lica koje je Komisija
Ujedinjenih nacija proglasila za ratne zločince ili osumnjičila

za zločine vršene u Jugoslaviji.

IV tom

Page 948

370. ZAUNER

371. ZEININGER

372. ZELINIG PETER

373. ZIEGLER

374. ZIMMERMANN

375. ZIMMERMANN

376. ZVIRNER DR

377. ZWECK

NEMAC SS NAREDNIK,STRAŽAR VREME ZL.: OD
JUNA DO NOVEMBRA 1942.GODINE U KONCEN-
TRACIONOM LOGORU "BEISFJORD" KOD NARVIKA-
NORVEŠKA LISTA BR.: 44 STRANA BR.: 98 REDN|
BR.: 589
NEMAC SS NAREDNIK,STRAŽAR VREME ZL.: OD
JUNA DO NOVEMBRA 1942.GODINE U KONCEN-
TRACIONOM LOGORU "BEISFJORD" KOD NARVIKA-
NORVEŠKA LISTA BR.: 44 STRANA BR.: 98 REDN|
BR.: 591
NEMAC ESESOVAC,ČLAN SIPO I SD NA BLEDU
VREME ZL.: OD APRILA 1941.DO MAJA
1945.GODINE NA BLEDU I U OKOLNIM MESTIMA
LISTA BR.: 63 STRANA BR.: 115 REDNI BR.: 818
NEMAC SS KAPETAN,KOMANDANT ČETE U SS
"HANDŽAR" DIVIZIJI VREME ZL.: OD JANUARA DQ
OKTOBRA 1943.GODINE U SREMU I BOSNI LISTA
BR.: 79 STRANA BR.: 80 REDNI BR.: 767
NEMAC ESESOVAC,ČLAN SIPO I SD NA BLEDU
VREME ZL.: OD APRILA 1941.DO MAJA
1945.GODINE NA BLEDU LISTA BR.: 63 STRANA
BR.: 116 REDNI BR.: 823
HUGO NEMAC SS POTPORUČNIK VREME ZL.: OD
JUNA 1942.DO MARTA 1943.GODINE U RADNOM
ZAROBLJENIČKOM LOGORU "OSEN"-NORVEŠKA
LISTA BR.: 44 STRANA BR.: 99 REDNI BR.: 595
NEMAC PRIPADNIK POSEBNE JEDINICE 13.SS POLI-
CIJSKOG PUKA VREME ZL.: OD APRILA 1944.DO
MAJA 1945.GODINE U FERLACHU-AUSTRIJA USTA
BR.: 38 STRANA BR.: 128 REDNI BR.: 406
NEMAC SS NAREDNIK,STRAŽAR VREME ZL.: OD
JUNA DO NOVEMBRA 1942.GODINE U KONCEN-
TRACIONOM LOGORU "BEISFJORD" KOD NARVIKA-
NORVEŠKA LISTA BR.: 44 STRANA BR.: 99 REDNI
BR.: 598

Similer Documents