Download Atlas Çanakkale Savaş Alanları gezi rehberi PDF

TitleAtlas Çanakkale Savaş Alanları gezi rehberi
File Size5.1 MB
Total Pages56
Document Text Contents
Page 1

[email protected]

Page 28

2. Anafartalar'da Düşenler

Güneye devam eden anayolda, Küçük Anafartaköyüne giden yol sapağında, sağ kolda bulunan
mezarlık; Mestantepe'nin doğusunda Yeşiltepe'nin
(Green Hill) güneybatı yamacında yer alıyor.
Muharebeler sırasında Türk 12. Tümen'inin sol
kanadına denk düşen bu mevki, 7 Ağustos
akşamı İrlanda birliklerince işgal edilmişti.
9595 metrekarelik büyük bir alana yayılan
mezarlıkta 775'inin kimliği belli toplam
2196 asker yatmaktadır. 1919 yılında, civardaki
diğer küçük mezarlıkların da buraya
eklenmesiyle oluşturulan Green Hill'de
ağırlıklı olarak bu cephede savaşan
İngilizler yatmaktadır.

Çoğu 2. Anafartalar Savaşı olarak bilinen ve 21
Ağustos'ta başlayan şiddetli muharebelerde ölen
askerler arasında, Churchill'in gözdelerinden
biri olan General Thomas Longford da bulunuyor.
Longford, Yusufçuktepe'ye (Scimitar Hill) yapılan
saldırı sırasında askerlerinin önünde ilerlemiş ve
tepeden gelen Türk ateşi sonucu, yanındaki
kurmaylarıyla birlikte can vermişti.

Softatepe'nin Keskin Nişancıları

Suvla Ovası'nda, Tuzla Gölü'nü soluna alarakdevam eden yol, batı istikametine, denize doğru
dönerek Büyük Kemikli Burnu'na ilerliyor. Yolun
solundaki tabela, Softatepe'nin (Hill 10) hemen
arkasındaki mezarlığa işaret ediyor.
Bu nokta 6 Ağustos'taki ikinci Müttefik çıkarması
sırasında, Alman Binbaşı Wilhelm Wilmer
komutasındaki Bursa Jandarma Taburu'nun sadece 1
bölüğü tarafından savunulmaktaydı. İngilizler hem
Türklerin etkili tüfek atışları hem de çeşitli operasyon
ve organizasyon bozuklukları yüzünden, ancak ertesi
gün sabah saatlerinde Softatepe'yi ele geçirebildiler.
Fakat Wilmer komutasındaki Türk askerleri ve
özellikle keskin nişancılar, kontrollü bir şekilde geri
çekilmişlerdi. Hill 10 Mezarlığı, civardaki tekil veya
küçük grup mezarların buraya getirilmesiyle,
savaştan sonra 1919 yılında oluşturulmuş. Mezarlıkta
toplam 699 kişi yatıyor. Bunlardan 547'si İngiliz, 2'si
Avustralyalı, 8'i Kanadalı; 150'sinin ise kimliği
belirsiz. Softatepe daha sonra Müttefik kuvvetler
tarafından sinyal istasyonu ve topçu batarya
mevkii olarak kullanıldı.

[email protected]

http://groups.google.com/group/merakediyorum

Page 29

Yeni İngiliz Ordusu Savaşa Giriyor

Küçük Kemikli Burnu (Nibrunesi Point) üzerindekimezarlık, aynı zamanda 9. İngiliz Kolordusu'nun
6 Ağustos 1915 gecesi çıkarma yaptığı yerin
yakınında, Lala Baba Tepesi'nin batısında
konumlanıyor.
Mezarlığın girişindeki panoda şu sözler yer alıyor.
"Suvla Körfezi ve Tuzla Gölü arasındaki kıstakta yer
alan ve Lata Baba adını taşıyan bu tepecik, 6
Ağustos 1915 tarihinde gece yarısına doğru 6.
Yorkshire Alayı tarafından zaptedilmiştir.
Kuvvetle savunulan Lala Baba'ya karşı yapılan bu
başarılı saldırı, 1914-1918 Savaşı'nda İngiliz ordusu
tarafından oluşturulan yeni birliklerin ilk harekâtıdır."
Bununla birlikte, bahsedilen tarihte tepeyi tutan Türk
kuvvetleri sadece 1 takım askerle sınırlıdır. Teğmen
Saffet komutasındaki bu askerler, esas olarak sahil
keşif, emniyet gözetleme postası olarak faaliyet
göstermekteydi. Bu takım, kontrollü şekilde,
vuruşarak geri çekilmiştir.
Lala Baba Mezarlığı'nda 216 İngiliz askeri
yatmaktadır. Bunlardan 53'ünün kimlikleri
tespit edilememiştir.

20 Aralık'ta Gittiler

üyük Kemikli Burnu'nun üzerinde, karayolunun
bittiği noktada bulunan kitabede şöyle

yazmaktadır: "1915 yılının 25 Nisan sabahı
Arıburnu'na, 6-7 Ağustos gecesinde Anafartalar
Limanı'na çıkan düşman kuvvetleri, aylar süren
muharebelerden sonra Gelibolu Yarımadası'ndaki
Türk savunmasının geçilemeyeceğini anlayarak 20
Aralık'ta bu cepheleri boşalttı."
Kitabenin bulunduğu noktanın hemen doğusundaki
Gazi Baba Tepesi, 7 Ağustos günü çıkarma yapan
İngilizlerin temel hedeflen arasındaydı. Buradan
itibaren başlayan ve Karakol Dağı- Kireçtepe silsilesi
ile devam eden, Çanakkale muharebelerinin en kuzey
hattında, ağustos ayı içerisinde şiddetli muharebeler
cereyan etti. Taşlık ve çok zor bir arazi üzerindeki
çarpışmalar, özellikle Türk jandarmasının benzersiz
kahramanlıklarıyla doludur. Çıkarmadan sonra İngiliz
9. Kolordusu'nun ana karargâhı olan Büyük Kemikli
Burnu ve Suvla Körfezi, İÖ 4. yüzyıla tarihlenen antik
yerleşimlere de ev sahipliği yapmış. Bugün Büyük
Kemikli civarında sadece birkaç balıkçı barınağı,
deniz feneri ve vahşi bir tabiat görülüyor.

[email protected]

http://groups.google.com/group/merakediyorum

Page 55

[email protected]

Page 56

[email protected]

Similer Documents