Download Bretislav Kafka - nové základy experimentální psychologie PDF

TitleBretislav Kafka - nové základy experimentální psychologie
File Size1.5 MB
Total Pages333
Document Text Contents
Page 2

59. Spánek autosugestivní, hypnotický a magnetický - 133
60. Síla vůle a její moc - 137
61. Získání silné vůle - 142
62. Jak čelit zlým a nepřátelským nástrahám a svodům - 146
63. Hloubka života ke štěstí - 147
64. Duševní choroby (příčiny, druhy, rozbor) - 148
65. Léčení duševních chorob - 156
66. Léčení některých duševních chorob zvlášť - 160
67.Jak uzdravíš duševně chorého? - 176
68. Jak sám se budeš duševně léčit? - 187
69. Dědičné zatížení - tajemství dědičnosti - 189
70. Léčení autosugescí - 191
71. Oduší prvotřídním lékem nemocí - 187
72. Moje vlastní nemoci - 198
73. Varovné sny - vidiny - předpovídání - 200
74. Posedlost - démonismus - 218
75. Stav duše ve fluidu oduší - 221
76. Prostor - čas - protonace - 231
77. Vnitřní život duše - 232
78. Je možno poznat existenci Boha pouhým rozumem? - 235
79. Život - duše a cíl - 238
80. Kristus - největší hypnotizér a magnetizér - 244
**
# NOVÉ ZÁKLADY EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE.
BŘETISLAV KAFKA
Duševědné výzkumy a objevy
PSYCHOTRONIKA
NADPŘIROZENÉ SCHOPNOSTI
TELEPATIE
SKRYTÉ SÍLY DUŠE

PŘEDMLUVA

Novézáklady experimentálni psychologie (Duševědné výzkumy a objevy), které se nám
dostávají péčí nakladatelství a vydavatelství ROAD do rukou, mají dlouhou historii. Jejich prvé
vydání je datováno květnem roku 1925, v pořadí jedenácté vydání
podepsal Břetislav Kafka k tisku v lednu 1949. Nepochybně by se dočkaly vydání dalších,
alezabránily tomu politicképoměry v naší zemi. A tak se z tohoto zajímavého díla stala tiskovina,
jejiž
cena - především finanční - stále rostla. Nyní tedy vítáme další vydání, jehož se již autor nedožil.
Budiž to holdem a vzdáním úcty jeho nadšené a neúnavné práci.
Kafkovy Novézáklady by si zasloužily podrobnější a hlouběji založené uvedení. K tomu však v
této rozbouřené době není dostatek času. Ale především by asi vznikl jakýsi pendant, jehož
komentáře, doplňky, diskusni reakce a poznámky by bylo nutno vydat jako,ţ Nové nové
základy..
Psychologie totiž urazila za ono více než půl století obrovskou cestu, a navíc se střídavými
úspěchy se rozvíjí psychotronika, která není v Kafkově chápání
ničím jiným nežli metapsychologii. Kafkovi ~ citlivci N dostali
vznešenější název ~sensibilové H a z některých se během času
stali lidoví léčitelé, jejichž autorita v poslední doběznačně
vzrostla spolu s tím, jak se věnuje stále větší pozornost tzv.
alternativní medicíně, která se inspiruje zejména východně
asijskými vzory.
Máme před sebou velmi zvláštní, originální syntézu
psychologických a psychotronických poznatků, které byly začleněny
do nejširších souvislostí fyziologických, fyzikálních a
náboženských. Každé lidské dílo je produktem své doby. Nemohl se
tomu vyhnout ani Břetislav Kafka. Proto !že lacině vytknout jeho
psychologickým úvahám mnoho nedostatků a doslova mylných závěrů.
Jenže jde o práci, která tvořivým a nesmírně odvážným způsobem
překračuje horizont nejen tehdejší, ale stále možno říci na

Page 167

lze vysvětlit takto: Každý zloděj je slaboch ve své vůli, při
zlodějské práci je v duševním napětí, tím se magneticky vybíjí a
uvolňuje jeho oduší, duše pátrá, zda ho nikdo nevidí, naráží na
dynamizovanou myšlenku hospodářovu, která jako sugesce působí z
protonace na podvědomí zlodějovo, jež ji bere za svou, a zloděj
pak nevědomky podléhá.
Přihodí-li se někomu neštěstí, obyčejně se říká: Na tom ještě
není dost, do třetice něco přijde! Jsou skutečné případy, že se
tak stává. A proč se tak stává? Poněvadž se tomu pevně věří a
něco zlého očekává.
Ti, kdož uvěří a očekávají něco zlého,jsou sami příčinou, že si
vytvoří nebezpečné esplano, které bude stále bombardovat, dráždit
jejich trpné podvědomí tak dlouho, až toto esplano samo převede
člověka k vykonání zlého činu, do neštěstí, nebo u něho vyvolá
nemoc i smrt.
Toto poslušné podvědomí, kde rozum a vůle se uplatňují jen
slabě, nezklame vědomí, kterému rozum a vůle přináleží, ač samo v
hloupost a pověru uvěřilo a nebezpečné esplano si vytvořilo.
Rovněž nastává zhutnění takových nezdravých myšlenek, které se
vtiskují do fluidu protonace očekáváním zlého. A zároveň od mozku
uvolněné elektrony těchto myšlenek dlí v celém okolí a dráždí
nejbližší senzitivní členy rodiny k nebezpečnému vyvolání
činnosti podvědomé.
To vše je příčinou, že citlivci se stávají oběťmi dalších
nehod, které lid svou nevědomostí přivodil.
Podvědomí má velké schopnosti, moc a sílu. Musí však být zdravě
vedeno, řízeno rozumovou činností vědomou.
Když esplanem znásilněné podvědomí připravuje sama sebe, své
vlastní tělo do nemoci, do neštěstí, mnohdy snem se nám vyzdá již
předem toto příští, bylo to naše znásilněné podvědomí, jež předem
vyjevilo neštěstí v živém snu. Tedy žádný osud!
Pověrčiví lidé slabé vůle chodí rádi ke kartářům, hadačům a
jasnovidcům. Tito jmenovaní citlivci atelepati, jejichž odušíje
více nebo méně obnaženo, mohou předem lehce zjevit a popsat
blížící se neštěstí a nebezpečí. Proč? Poněvadž znásilněné
podvědomí oněch zvědavých návštěvníků již předem svou oběť pro
neštěstí zpracovalo a tělo ve fyziologických změnách připravilo
pro nemoc či smrt.
Citlivá osoba hádajícího telepatickou cestou přijímá informace
o událostech, odehrávajících se mimo dosah jejich smyslů, z
vědomí jiných osob. Též z esplan osob přítomných. Aktivita
podrážděných esplan osob, čekajících věštbu, šíří se do
okolíjakojistý druh záření, vlnění, působí silou pole stejnějako
elektrický proud.
Rovněž na předmětech lpí zářivý druh energie, kterou na nich
zanechává osoba, takže citlivý člověk schopností uvolněného
podvědomí z nich dovede vyčíst životní historii majitele.
Věštby se skutečně mohou splnit, poněvadž působí sugestivně na
osobu, jíž se týkají. Věštba, jíž věříme, určuje naše jednání,
neboť se nevědomky podle ní řídíme.
Nečekejte a nevěřte - pak se dále nic nepřihodí!
Tyto řádky o vnitřních silách podvědomé činnosti by si měl
přečíst každý, promyslit a uvědomit pětkrát až desetkrát, neboť
celý vnitřní i zevní život jednotlivee převážně závisí na
probuzených silách a schopnostech této podvědomé činnosti.
Je nutné obeznámit se se zákony vědomé a podvědomé činnosti.
Pak si celý život upravíme v jiném světle!
Je to cesta bud' k vyšším schopnostem a genialitě, či zpět k
neúspěchu, nemocem a úrazu, k životnímu úspěchu v obchodě,
řemesle a úřadě, či ku pracovnímu ztroskotání, ke zdraví nebo
zpět k chorobám tělesným či duševním!

Similer Documents