Download CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ PDF

TitleCÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ
File Size1.5 MB
Total Pages28
Document Text Contents
Page 2

Chương nguyên tửTruonghocso.com Page 2
Ví dụ 2:

Nguyên tố argon có 3 đồng vị: . Xác định nguyên

tử khối trung bình của Ar.

Giải:

Dựa vào công thức tính nguyên tử khối trung bình, ta có:

Page 15

Chương nguyên tửTruonghocso.com Page 15


3. Bài tập áp dụng

Bài 1: Nguyên tử Al có bán kính nguyên tử 1,43
0

A và có khối lượng nguyên tử là 27u.

a. Tính khối lượng riêng của nguyên tử Al.
b. Trong thực tế thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử chỉ bằng 74% của tinh thể còn lại là

các khe trống. Định khối lượng riêng đúng của Al. Biết thể tích của hình cầu: V =
3

3

4
r

Bài 2: Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Cu, biết khối lượng riêng của Cu là 8,93g/cm
3


khối lượng nguyên tử của Cu là 64u. Mặt khác, thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử chỉ bằng

74% của tinh thể, còn lại là các khe trống.

Bài 3: Nguyên tử nhôm có bán kính 1,43 A
0
và có khối lượng nguyên tử là 27 đ.v.C.

Tính khối lượng riêng của nguyên tử Al? Trong thực tế, thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử chỉ

74% của tinh thể, còn lại là các khe trống. Định khối lượng riêng đúng của Al.

Page 28

Chương nguyên tửTruonghocso.com Page 28


Tài liệu được tổng hợp bởi: Lê Quang Phát.

Mọi thắc mắc liên hệ:

Mail: [email protected]

Yahoo: [email protected]

SĐT : 0166.804.2268


mailto:[email protected]
mailto:[email protected]

Similer Documents