Download Clement, Peter - Tiltott kísérletek PDF

TitleClement, Peter - Tiltott kísérletek
File Size1.2 MB
Total Pages257
Document Text Contents
Page 129

a gyilkos üzenni akart volna valakinek. „Szegény Francesca, talán éppen te leszel a
következő?" Mintha mi, a többiek figyelmeztetnénk téged így, és ezzel persze
eltereled a gyanút magadról.
- Ez annyira abszurd feltételezés...
- Igazán? - most Norris volt az, aki bántó éllel mondta ki ezt a szót, és aztán
hatásszünetet tartson.
Francesca szótlanul bámult rá.
- Figyelj, Jimmy - szólalt meg néhány másodperc után. - Én félek.
Ekkor felállt, odament a férfihez, kivette a kezéből a csészét és letette az asztalra,
azután megfogta Norris karját.
- Nem gondolom, hogy te ölted meg őket. Túl jól ismerlek ahhoz, hogy ilyesmit
feltételezzek rólad. Te álmodozó típus vagy, nem pedig gyilkos. Szerintem Adele vagy
Edwards tette. Vagy mindketten benne vannak. Menteni akarják a bőrüket - most már
egészen lágy volt a hangja, szinte cirógató, mint a hajnali napfény.
- Ne játssz velem, Francesca...
- Csak állj fel.
A férfi engedelmeskedett neki.
- És most ölelj át.
- Nem. Már egyszer itt hagytál a szarban, amikor elmentél...
A nő a mutatóujját a férfi szájához érintette, hogy belefojtsa a szót.
- Tudom, tudom... Gyűlöltelek akkor, úgy éreztem, megcsaltál, és miattad befellegzett
a pályafutásomnak, sőt az egész életemnek is. De sokkal jobban hiányzol, semhogy
tovább bírnám nélküled. És igazad van. Már most is kiléphetnék a nyilvánosság elé a
munkámmal, hogy Hamlin és Lockman halott. De én azt szeretném, ha te is velem
jönnél...
A nő őszintesége lefegyverezte.
- A munkám miatt?
A nő gyöngéden két kezébe fogta Norris szakállas arcát.
- Nem csak a munkád miatt, Jimmy. Sokkal többről van szó.
- Na és mi lesz Blaine-nel meg Edwardsszal?
- Nincs szükségünk rájuk. És úgysem merik majd kinyitni a szájukat.
- Miért vagy ilyen biztos ebben?
- Túlságosan félnek, Jimmy. A zsaruktól és tőlünk, de egymástól is. Végtére, ha
elkapják őket... Nekik sokkal több veszítenivalójuk van, mint nekünk. És különben is,
a kezemben vannak mindketten.
- Mint ahogy én is. Nekem miért ne kellene tartanom tőled?
- Már megbeszéltük, nem? Mert megpróbáltam nélküled élni, és nyomorultul érzem
magam. És mert mindketten sokat nyerhetünk. Márpedig ehhez most már nincs másra
szükség, mint tartani a szánkat és folytatni a munkát. És mert te zseniális vagy, és mert
szükségünk van a laboratóriumra. Mert amit kitaláltál, az csodálatos és nemes lelkű
dolog. Ez a lényeg, és ez azóta sem változott, Jimmy. És még semmiről sem késtünk
le. Megcsinálhatjuk mi ketten. Szóval velem tartasz?
A férfi habozott, de hagyta, hogy a nő a derekára helyezze a kezét, és akkor sem

Similer Documents