Download condimente- repartizare geografica PDF

Titlecondimente- repartizare geografica
File Size1004.1 KB
Total Pages28
Document Text Contents
Page 1

33
TipurileTipurile şşi caracteristicilei caracteristicile
de calitate ale de calitate ale produselor alimentare gustativeproduselor alimentare gustative

3.1 Caracterizarea merceologic3.1 Caracterizarea merceologicăă a stimulentelor a stimulentelor

CafeauaCafeaua

Cafeaua se obCafeaua se obţţine prin prelucrarea seminine prin prelucrarea seminţţelor arbustului de cafea, familiaelor arbustului de cafea, familia
Rubiaceae, genul Coffea, mai ales speciile Coffea arabicaRubiaceae, genul Coffea, mai ales speciile Coffea arabica şşi Coffea robusta.i Coffea robusta.

Sunt cunoscute peste 400 de varietSunt cunoscute peste 400 de varietăţăţi de cafea, r i de cafea, r ăăspândirea culturilor fiindspândirea culturilor fiind
reliefate în figura 3.1.reliefate în figura 3.1.

CAFEACAFEA
= 100 000 tone= 100 000 tone
= = 15 15 000 000 tonetone

Figura 3.1 R Figura 3.1 R ăăspândirea pe glob a culturilor de arbori de spândirea pe glob a culturilor de arbori de cafeacafea

Similer Documents