Download Curtain Panel Pattern PDF

TitleCurtain Panel Pattern
File Size767.7 KB
Total Pages5
Table of Contents
              TẠO VÀ SỬ DỤNG MẪU THƯ VIỆN METRIC CURTAIN PANEL PATTERN BASED
	Tạo hình trong thư viện mảnh ghép
	Tạo khối và gắn thư viện
            
Document Text Contents
Page 1

Autodesk Revit Architecture – Curtain Panel Pattern

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

1

TẠO VÀ SỬ DỤNG MẪU THƯ VIỆN METRIC
CURTAIN PANEL PATTERN BASED

Nguyễn Văn Thiệp

Các hình ảnh dưới đây là các mô hình được làm bằng Curtain Panel Pattern Based

trong Revit.


Sau đây là cách thực hiện.

http://th3d.forumotion.net/�

Page 2

Autodesk Revit Architecture – Curtain Panel Pattern

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

2

1.1.1 Tạo hình trong thư viện mảnh ghép
1. Ra lệnh: New  Family.
2. Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn tệp Metric Curtain Panel Pattern Based, nhấn Open.


3. Môi trường thiết kế hiện ra.


4. Nhấn vào đường lưới, nhấn chọn kiểu lưới tại thanh Properties.

http://th3d.blogspot.com/�

Page 3

Autodesk Revit Architecture – Curtain Panel Pattern

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

3


5. Sau khi đã chọn kiểu thích hợp, cho kích thước khoảng cách các đường lưới tại các

tham số:
Horizontal spacing: khoảng cách theo phương nằm ngang.
Vertical spacing: khoảng cách theo phương thẳng đứng.


6. Dùng các lệnh tạo hình khối như đã giới thiệu tại bài “Mass – hình khối” trong phần

cơ bản để tạo ra hình khối tùy ý.
7. Gán vật liệu cho mô hình.


8. Nhấn Save, lưu trữ thư viện.

http://th3d.forumotion.net/�

Page 4

Autodesk Revit Architecture – Curtain Panel Pattern

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

4

1.1.2 Tạo khối và gắn thư viện
1. Tại dự án đang làm việc, đưa mẫu thư viện vào dự án.


2. Ra lệnh tạo mass.
3. Dùng các lệnh tạo hình để vẽ hình khối hoặc một mặt.
4. Nhấn trái chuột vào mặt vừa tạo.

5. Nhấn nút , chia lưới cho mặt.
6. Cho khoảng cách giữa các đường lưới tại U Grid và V Grid.


7. Nhấn chọn mẫu Pattern.

http://th3d.blogspot.com/�

Similer Documents