Download HTD - Parodontologie PDF

TitleHTD - Parodontologie
File Size44.2 MB
Total Pages523
Document Text Contents
Page 2

Prof. dr. Haria Traian Dumitriu
Membru corespondent al Academiei de $tiin~e Medicale


Universitatea de Medicini ,i Farmacie "Carol Davila", Bucure,ti

Facultatea de Medicini Dentari


Catedra de Parodontologie


Coautori:
Prof. dr. Cont. dr.

Silvia Dumitriu Anca Silvia Dumitriu
Universitatea de Medicin;} ~i Farmacie Universitates de Medicina ~i Farmacie


"Carol Davila", Bucure~i "Carol Davila", Bucure~ti

Fscultatea de MedicinA Dentsr;} Facultatea de Medicina Dentara


Catedra de Microbiologie Catedra de Parodontologie


PARODONTOLOGIE�
Edi~ia a V-a


revizutill, ade\ugibl, 84 de figuri la policromie ,i 0 addenda


@�
Editura VIATA MEDICALA ROMANEAScA

2009

Page 261

262 HORIA TRAIAN DUMITRIU- PARODONTOLOGIE

Limbus - halistereza marginala la nivelul v~rfului (Iimbusului) septului
alveolar (interdentar sau interradicular), cu aspect difuz sau de

Triangulafje triangulajie discret crateriforma rezultata din demineralizarea corticalei
interne (lamina dura) cu baza spre marginea crestei septale :;;i varful
spre apical;

Fig. 72�
Aspect radiologic in�

parodontila marginalA

cronica superficiala


- halistereza axiala'in lungul septului alveolar, central axial 'in mod
'intrerupt; cu aspect de ,,$irag de margele" sau continuu: aspect de

Canal septal "canal septal" (v. sageata din figura);
- in aproape totalitatea septului alveolar :;;i parcelar la nivelul

Stadiu corticalei interne (lamina dura), ceea ce indica un stadiu avansat de
avansat suierinta osoasa :;;i iminenla resorbliei osoase.

PARODONT/TA MARG/NALA CRON/CA
PROFUNDA LENT PROGRES/VA

Tn literatura de specialitate se admite existenta a doua forme de
'imbolnavire parodontala la adult: parodontita marginala cronica lent
progresiv8. $i rapid progresiva. 1n cele doua forme. simptomele $i

Faze de caracterele clinic€! de baz8. se pot regasi la acela$i padent ca faze de
evoluJie evolulie diferite ale aceluia$i tip de rmbolnavire parodontala.

Tn forma lent distructiva a bolii parodontale la adult, sub influenta
mecanismelor de acliune ale microorganismelor :;;i 'in prezenla unei
reaclii de aparare reduse sau inadecvate dar controlate din partea

Distructie gazdei, a parodonliului marginal, se instaleaza fenomene de distruclie
progresiva progresiv8., ireversibila prin mecanisme naturale.

Histopatologie
Se evidenliaza:

Epileliu in epiteliu:
- leziuni proliferative care alterneaza cu zone de ulceralie :;;i

exfolieri masive;

Page 262

263 FORME CUNICE - SIMPTOMATOLOGIE

- degenerescente celulare $i alterarea legaturilor intercelulare pe
zone intinse;

- disjunctia epiteliului jonctional de dinte;
in corion:
- vasodilatatie cu caracter paralitic (vasoplegie);
- degenerescenta fasciculelor de fibre nervoase perivasculare;
- infiltrat ~imfoplasmocitar abundent;
in corion $i desmodonjiu:
- distructii intinse ale fibrelor de colagen din structura Iigamentelor

supraalveolare $i periodontale;
- resorbtii ale cementului radicular, inlocuit pe 'zone intinse de

lesut de granulatie epitelial $i conjunctiv;
- distructii ale fibrelor SHARPEY;
- osul alveolar prezinta nu­

meroase zone de resorbtie, in
care se dezvolt un tesut conjunc­
tiv de neoformatie, caracterizat
printr-o stroma conjunctiva foarte
redusa $i un bogat parenchim

•vascular cu caracter invadant
(fig. 73).

Simptomatologie
Subiectiv, sernnele c1inice din

parodontita marginala cronica
superficiala sunt mai accentuate
$i prezinta unele caractere parti­
culare:

- tulburari de masticatie, ur­
mare a mobilitatii dentare pato­
logice"

- tulburari de fonatie, in
special legate de articularea
fanetica a consonantelor dentale
T, D, dar $i S, $, ca urmare a
mobilitatii dentare $i a diastemei
$i tremelor patologice;

- tulburari fizionomice consecutive migrarilor dentare patologice;
- manifestari psihice anxios-obsesive exagerate, pana la tulburari

manifeste de compartament (cverulenta, cerinte privind medicamente
sigure, noi $i - uneori - tendinta de a apela la proceduri miraculoase,
neconventionale), legate, adesea, de 0 anumita labilitate psihica
constitutionala $i, de multe oni, asocierea exagerata a instalarii bolii cu
declinul biologic $i decrepitudinea prin imbatranire.

Fig. 73

Aspect histopatologic in


parodontita marginala cronica

profunda


Corion

Desmodontiu

Stroma
conjunctiva
Parenchim
vascular

Caractere
particulare

Tulburari de
comportament

Page 522

524 HORIA TRAIAN DUMITRIU - PARODONTOLOGIE

Bioterapia de reactivare prin produse medicamentoase de origine

sintetica 463


Vitaminoterapie .............•...........................463

Proceduri chirurgicale cu efecte de bioreactivare parodontal~ .464

Masajul gingival .464

Bioterapia prin proceduri balneoterapeutice .464

Substanle imunobiologice , to •••••• .464


XII. Orientari terapeutice principale ~i scheme
de tratament

Tratamentulin gingivita cronic~ (simpl~, necomplicat~) .465

Tratamentul1n gingivita hiperplazic~ prin


Tratamentul afectarii gingivo-osoase a bifurcaliilor .'


Atitudinea terapeutica a medicului dentist/stomatolog fala


infl'amalie microbiana 466

Tratamentul gingivitelor din cursul unor st~ri fiziologice .466

Tratamentul gingivitelor hiperpl'azice medicamentoase .467

Tratamentul gingivitelor alergice 468

Tratamentul gingivitelor descuamative .469

Tratamentul gingivostomatitei ulcero-necrotice 469

Tratamentul pericoronaritelor , .470

Tratamentul gingivitei $i gingivostomatitei herpetice .470

Tratamentul gingivitei $i gingivostomatitei aftoase recidivante .471

Tratamentul gingivitelor $i gingivostomatitelor micotice 472

Tratamentul parodontitelor marginale .472

Tratamentul retraetiilor gingivale 473

Tratamentul tumorilor gingivale 474

Tratamentul complicaliilor .475


$i trifurcaliilor dinlilor laterali .476

Examinarea periodica a bolnavilor parodontopali .477


de bolnavii parodontopali cu afecliuni generale .' 477

Anexa 1 - Foaie de observalie ' : .495

Summary ~. '.' .. : , ' 501

Addenda : ~' ~ .l....••505

Cuprins ' .' 517

Similer Documents