Download Izoimunizare Rh PDF

TitleIzoimunizare Rh
File Size279.2 KB
Total Pages4
Table of Contents
              După naştere
Complicaţii în timpul sarcinii
Orice femeie gravidă cu rh negativ trebuie să urmeze un tratament profilactic?
Ce este imunoglobulina anti-D?
Ce trebuie să fac mai departe?
Dacă aveţi îndoieli, întrebaţi
            
Document Text Contents
Page 1

Informaţii pentru pacient

Profilaxie prenatală cu anti-D

Izoimunizare rh
Oamenii aparţin uneia din cele patru grupe de sânge, A, B, AB sau O, care sunt
purtate pe hematii (globulele roşii). Dar mai există o diferenţă importantă în ceea ce
priveşte sângele oamenilor, şi anume factorul rh, care este purtat de asemenea pe
hematii. Persoanele care au rh pozitiv au pe peretele hematiilor o substanţă cunoscută
sub numele de antigen D - şi de aceea se numesc rh pozitivi. Oamenii care au rh
negativ nu au antigenul D pe globulele roşii - sunt prin urmare rh negativi. Grupa de
sânge şi factorul rh se moştenesc de la unul din părinţi.

Prima sarcină
În timpul sarcinii şi naşterii factorul rh poate avea un rol important dacă o mamă cu rh
negativ poartă o sarcină cu rh pozitiv. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă tatăl
copilului are rh pozitiv - dar nu toţi copiii al căror tată are rh pozitiv vor fi neapărat rh
pozitivi.

Pe durata sarcinii placenta acţionează ca o barieră între globulele roşii ale mamei şi
ale copilului. Cu toate acestea, o cantitate mică de sânge de la făt poate trece uneori
prin placentă şi poate ajunge în sângele mamei.

Producerea de
anticorpi împotriva
hematiilor cu rh pozitiv

Prima sarcină

Dacă o hematie de la un făt cu rh pozitiv trece în sângele cu rh negativ al mamei,
aceasta va reacţiona la antigenul D din sângele copilului şi va produce anticorpi.
Acest lucru se cheamă ‘izoimunizare rh’. La prima sarcină, această imunizare nu
prezintă probleme, dar poate avea consecinţe grave pentru următoarele sarcini.
Cel mai frecvent, celulele de sânge ale fătului trec în sângele mamei la naştere. Se
poate întâmpla totuşi în alte momente, de exemplu în timpul unui avort provocat sau
al unui avort spontan, sau dacă se întâmplă ceva în timpul sarcinii, de exemplu după
amniocenteză, după biopsia vililor coriali, dacă apar sângerări vaginale sau după
lovituri abdominale. Un eveniment care poate avea ca efect producerea de anticorpi
împotriva antigenului D de către mamă este denumit ‘eveniment cu poten ial de
izoimunizare’.

Page 2

Sarcinile ulterioare
Dacă mama rămâne din nou însărcinată cu un făt cu rh pozitiv, anticorpii pot trece în
sângele fătului şi pot ataca globulele roşii. Aceasta se cheamă ‘boala hemolitică a
fătului şi nou-născutului’ sau HDN. Boala hemolitică a fătului şi nou-născutului
poate avea o formă uşoară, dar poate provoca uneori icter, afecţiuni cerebrale sau
chiar moartea copilului.


Anticorpii pot traversa bariera
formată de placentă ducând la
hemoliza hematiilor fătului
Mulţumită profilaxiei cu imunoglobulina anti-D, imunizarea rh în timpul sarcinii şi
după naştere poate fi prevenită în cele mai multe dintre cazuri.

Sarcină ulterioară


Profilaxia izoimuniz rii rh cu imunoglobuline anti-D
Profilaxie este cuvântul folosit pentru un medicament administrat pentru a împiedica
un anumit lucru. Profilaxia izoimunizării rh sau anti-D înseamnă administrarea unui
medicament denumit imunoglobulină anti-D pentru a împiedica producerea în corpul
femeii de anticorpi împotriva hematiilor rh pozitive şi pentru a împiedica boala
hemolitică a fătului şi nou-născutului. Efectul protector al imunoglobulinei anti-D
durează doar câteva luni, prin urmare tratamentul trebuie repetat în timpul fiecărei
sarcini şi după fiecare naştere. Imunoglobulina anti-D se administrează sub formă de
injecţie fie într-un muşchi (injecţie intramusculară) fie într-o venă (injecţie
intravenoasă).


În timpul sarcinii
În general, toate femeile însărcinate care au rh negativ şi care nu au anticorpi pentru
antigenul D sunt sfătuite să urmeze un tratament profilactic cu imunoglobuline anti-D.
Acest tratament va fi administrat fie sub formă de injecţie unică între săptămâna 28 şi
săptămâna 34 de sarcină, fie sub formă de două injecţii în săptămânile 28 şi 34 de
sarcină. Această procedură este cunoscută sub numele de ‘profilaxie prenatală de
rutină’.


Dup na tere
După naştere, se testează sângele copilului. Dacă acesta are rh pozitiv, mamei îi va fi
administrată o altă injecţie cu imunoglobulină anti-D, de obicei în primele 3 zile de la
naştere. Această procedură este cunoscută sub numele de ‘profilaxie postnatală’.

Page 3

Complicaţii în timpul sarcinii
Pot fi necesare injecţii suplimentare cu imunoglobulină anti-D după evenimente cu
potenţial de izoimunizare cum ar fi:


Avort spontan iminent sau efectiv
Sarcin extrauterin
Avort provocat
Sânger ri vaginale
Interven ii obstetrice cum ar fi biopsia de vili corionici, amniocenteza

sau versiunea externă
Lovituri abdominale spre exemplu după o cădere sau un accident

rutier

Este important ca mama să anunţe imediat moaşa sau doctorul despre orice eveniment
e tipul sângerărilor vaginale sau loviturilor abdominale. d


Orice femeie gravidă cu rh negativ trebuie să urmeze
un tratament profilactic?

xistă anumite circumstanţe în care tratamentul nu este necesar: E


Dac opta i pentru sterilizare dup na tere
Dac ave i o rela ie st abil cu tat l copilului iar acesta are cu

i sigur c nu ve i mai avea copii dup sarcina
respectiv

oaşa, medicul obstetrician sau generalist vor putea să vă consilieze în aceste cazuri.

,
xistă

r

a viruşilor, asigurând astfel minimalizarea riscului de
ansmitere a unui virus.

şi


iunile
disponibile astfel încât veţi putea alege tratamentul în cunoştinţă de cauză.

siguran rh negativ
Dac sunte


M

Ce este imunoglobulina anti-D?
Imunoglobulina anti-D este produsă dintr-o componentă a sângelui denumită plasmă
colectată de la donatori. Ca şi toate celelalte medicamente produse din sânge, e
riscul transmiterii unui virus cunoscut de la donator la persoana care primeşte
imunoglobulina anti-D. Cu toate acestea, toţi donatorii sunt testaţi cu atenţie, ia
procesul de producţie al imunoglobulinei anti-D include etape care au ca scop
îndepărtarea şi distrugere
tr

Ce trebuie să fac mai departe?
Dacă sunteţi gravidă şi aveţi rh negativ, moaşa, medicul obstetrician sau generalist (
anume persoana responsabilă de îngrijirea dumneavoastră prenatală) vor discuta cu
dumneavoastră metodele profilactice anti-imunizare rh, şi vă vor explica opţ

Similer Documents