Download JUS i ISO Standardi WWW PDF

TitleJUS i ISO Standardi WWW
File Size399.9 KB
Total Pages49
Table of Contents
              JUS ISO€4108
JUS U.M1.049
JUS ISO€717-1
JUS ISO 717-1/1
JUSIEC€60364-7-714
JUSIEC€60364-7-714
JUS ISO€1742
            
Document Text Contents
Page 1

705

ICS
Oznaka JUS

JUS Numbering

God.

Year

Naslov na srpskom

Title in Serbian

Naslov na engleskom

Title in English

Str.

Pages91 GRAĐEVINSKI MATERIJALI I VISOKOGRADNJA


91.010 Građevinska industrija

91.020 Planiranje (projektovanje) van gradova. Urbano planiranje (projektovanje)
91.040 Zgrade

91.060 Elementi zgrada

91.080 Građevinske noseće konstrukcije

91.090 Spoljne konstrukcije
91.100 Građevinski materijali

91.120 Za�tita zgrada i za�tita u zgradama

91.140 Instalacije u zgradama

91.160 Osvetljenje
91.180 Unutra�nji zavr�ni radovi

91.190 Građevinski pribor

91.200 Tehnologija građenja

91.220 Oprema za građenje91.010 GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA


91.010.30 JUS A.A0.030 1991 Modularni sistem - Modularni nizovi -
Termini, definicije i op�ti principi

Modular system - Modular orders -
Terms and principles

4

91.010.30 JUS A.A0.031 1991 Modularni sistem - Modularni nizovi -
Osnovi primene

Modular system - Modular orders -
Basic for the application

6

91.010.30 JUS A.A0.032 1991 Modularni sistem - Modularni nizovi -
Prikazivanje u crte�ima

Modular system - Modular orders -
Representation in drawings

3

91.010.30 JUS ISO 1006 1995 Visokogradnja - Modularna koordi-
nacija - Osnovni modul (Identičan sa
ISO 1006:1983)

Bulding construction - Modular
coordination - Basic module

3

91.010.30 JUS ISO 1040 1994 Visokogradnja - Modularna koordi-
nacija - Multimoduli za horizontalne
koordinirane mere (Identičan sa
ISO 1040:1983)

Building construction - Modular
coordination - Multimodules for
horizontal coordinating dimensions

2

91.010.30 JUS ISO 1803 2003 Građevinske konstrukcije -
Tolerancije - Izra�avanje tačnosti
mera - Principi i terminologija

Building construction - Tolerances -
Expression of dimensional accurasy
- Principles and terminology

13

91.010.30 JUS ISO 2444 1993 Spojevi u građenju - Rečnik
(Identičan sa ISO 2444:1988)

Joints in building - Vocabulary 8

91.010.30 JUS ISO 2445 1997 Spojevi u građenju - Osnovni principi
za projektovanje (Identičan sa
ISO 2445:1972)

Joints in building - Fundamental
principles for design

3

91.010.30 JUS ISO 2848 1993 Visokogradnja - Modularna koordi-
nacija - Principi i pravila (identičan
sa ISO 2848:1984)

Building construction - Modular
coordination - Principles and rules

11

91.010.30 JUS ISO 3447 1997 Spojevi u građenju - Lista kontrole
funkcija spojeva (Identičan sa
ISO 3447:1975)

Joints in buildings - General check -
List of joint functions

5

91.010.30 JUS ISO 6240 1996 Standardi performanse u građenju -
Sadr�aj i prikazivanje (Identičan sa
ISO 6240:1980)

Performance standards in building -
Conteints and presentation

4

Page 48

752

ICS
Oznaka JUS

JUS Numbering

God.

Year

Naslov na srpskom

Title in Serbian

Naslov na engleskom

Title in English

Str.

Pages


91.190 JUS M.K3.271 1990 Okov za građevinsku stolariju -
Bravice sa jezikom - Oblik i mere

Building hardware - Small mortise
locks with tongue - Shapes and
dimensions

4

91.190 JUS M.K3.272 1990 Okov za građevinsku stolariju -
Bravice sa valjkastim jezikom - Oblik
i mere

Building hardware - Rail type small
mortise locks - Shapes and
dimensions

4

91.190 JUS M.K3.300 1963 Specijalni okov za kombinovano
otvaranje prozorskih krila visine iznad
1 m - Veliki mehanizam za vertikalno i
horizontalno otvaranje prozorskih krila
- �ema i način funkcionisanja

Special hardware for combined
opening of window wings of height
above 1 m - Mechanism for vertical
and horizontal opening of window
wings - Scheme and functioning

2

91.190 JUS M.K3.301 1963 Specijalni okov za kombinovano
otvaranje prozorskih krila visine
iznad 1 m - Horizontalna osovina -
Oblik i mere

Special hardware for combined
opening of window wings of height
above 1 m - Horizontal shaft -
Shape and dimensions

1

91.190 JUS M.K3.302 1963 Specijalni okov za kombinovano
otvaranje prozorskih krila visine
iznad 1 m - Vertikalna osovina -
Oblik i mere

Special hardware for combined
opening of window wings, of height
above 1 m - Vertical shaft - Shape
and dimensions

1

91.190 JUS M.K3.303 1963 Specijalni okov za kombinovano
otvaranje prozorskih krila visine
iznad 1 m - Zglobna �arka
mehanizma - Oblik i mere

Special hardware for combined
opening of window wings of height
above 1 m - Hinge of mechanism -
Shape and dimensions

1

91.190 JUS M.K3.304 1963 Specijalni okov za kombinovano
otvaranje prozorskih krila visine
iznad 1 m - Obostrano otvorena
�arka - Oblik i mere

Special hardware for combined
opening of window wings of height
above 1 m - Two-side opened hinge
- Shape and dimensions

2

91.190 JUS M.K3.305 1963 Specijalni okov za kombinovano
otvaranje prozorskih krila visine
iznad 1 m - Bočna vođica - Oblik i
mere

Special hardware for combined
opening of window wings, of height
above 1 m - Side sliding spindle -
Shape and dimensions

1

91.190 JUS M.K3.306 1963 Specijalni okov za kombinovano
otvaranje prozorskih krila visine
iznad 1 m - Pridr�ač za prozorsko
krilo - Oblik i mere

Special hardware for combined
opening of window wings of height
above 1 m - Window wing holder -
Shape and dimensions

1

91.190 JUS M.K3.307 1963 Specijalni okov za kombinovano
otvaranje prozorskih krila visine
iznad 1 m - Vođica za pridr�ač
prozorskog krila - Oblik i mere

Special hardware for combined
opening of window wings of height
above 1 m - Sliding spindle for
window wing - Shape and
dimensions

1

91.190 JUS M.K3.320 1963 Specijalni okov za kombinovano
otvaranje prozorskih krila visine do
1 m - Mali mehanizam za vertikalno i
horizontalno otvaranje prozorskih
krila - �ema i način funkcionisanja

Special hardware for combined
opening of window wings to 1 m -
Small mechanism for vertical and
horizontal opening of window wings

2

91.190 JUS M.K3.321 1963 Specijalni okov za kombinovano
otvaranje prozorskih krila visine do
1 m - Zglobna �arka - Oblik i mere

Special hardware for combined
opening of window wings of height
to 1 m - Joint hinge - Shape and
dimensions

2

91.190 JUS M.K3.322 1963 Specijalni okov za kombinovano
otvaranje prozorskih krila visine do
1 m - Osovinica-reza - Oblik i meres

Special hardware for combined
opening of window wings of height
to 1 m - Pin-balt - Shape and
dimensions

1

91.190 JUS M.K3.323 1963 Specijalni okov za kombinovano
otvaranje prozorskih krila visine do
1 m - �arka vođica zglobne osovine
- Oblik i mere

Special hardware for combined
opening of window wings of height
to 1 m - Hinge sliding spindle of joint
shaft - Shape and dimensions

2

91.190 JUS M.K3.324 1963 Specijalni okov za kombinovano
otvaranje prozorskih krila visine do
1 m - Zglobna osovina - Oblik i mere

Special hardware for combined
opening of window wings of height
to 1 m - Joint shaft - Shape and
dimensions

1

Similer Documents