Download Kabder Abdola - La Portile Moscheii PDF

TitleKabder Abdola - La Portile Moscheii
File Size1.4 MB
Total Pages236
Table of Contents
              KADER ABDOLAH
La porţile moscheii
            
Document Text Contents
Page 1

KADER ABDOLAH

La porţile moscheii

  1 Furnicile.
  AlefLam Mim. Era cândva o casă, o casă veche, numită „casa de lângă 
moschee”.
  Şi casa aceea era mare, avea treizeci şi cinci de odăi. Acolo locuiau, de 
secole, mai multe familii înrudite care slujeau moscheea.
  Fiecare încăpere avea un rost al ei şi un nume pe măsură, spre exemplu: 
camera cupolei, fumoarul, salonul poveştilor, sala covoarelor, infirmeria, 
camera bunicii, biblioteca şi camera ciorii.
  Casa se afla în spatele moscheii, lipită cu o latură de peretele din spate, 
într­un colţ al curţii se găsea o fântână, cu un bazin în formă de pentagon, 
unde locuitorii casei se spălau pe mâini şi pe faţă înainte de rugăciune.
  În vremea când se petrecea povestea noastră, casa adăpostea familiile a 
trei veri: Aga Djan, cel mai cunoscut neguţător din bazarul tradiţional al 
oraşului, Alsaberi, imamul casei, care slujea la moschee, şi Aga Shodja, 
muezinul geamiei.
  Era o dimineaţă de vineri, la începutul primăverii. Căldura soarelui era 
plăcută, în grădină plutea mireasma pământului, iar copacii erau proaspăt 
înfrunziţi. Apăruseră primii muguri. Păsările zburau din ramură în ramură, 
cântând parcă în cinstea grădinii. Cele două bunici curăţau grădina de 
ierburile moarte de peste iarnă, iar copiii se zbenguiau, ascunzându­se în 
spatele copacilor groşi.
  De sub un zid bătrân ieşiră la iveală o mulţime de furnici, atât de multe 
încât acoperiseră trotuarul din jurul cedrului bătrân, asemeni unui covor 
mişcător şi roşcat.
  Mii de furnici tinere se îngrămădeau parcă să vadă soarele, a cărui 
căldură le mângâia pentru prima dată.
  Mâţele casei stăteau tolănite lângă fântână şi observau, de departe, cu 
mirare, acea grămadă mişcătoare. Copiii lăsară joaca şi priveau minunea ce 
şerpuia pe trotuar.
  — Bunico, strigară copiii, vino să vezi!
  Bunicile, ocupate de cealaltă parte a grădinii, îşi văzură mai departe de 
treabă

Similer Documents