Download keselamatan bengkel PDF

Titlekeselamatan bengkel
File Size534.5 KB
Total Pages72
Document Text Contents
Page 2

PGSR(BM) IPGM KKBPGSR(BM) IPGM KKB

NOTA PENSYARAH ININOTA PENSYARAH INI
DIMUAT NAIK OLEHDIMUAT NAIK OLEH

CIKGU RUSLEECIKGU RUSLEE

WEB MASTER KELASWEB MASTER KELAS

Page 36

2. Perlindungan Pasif

 Sistem perlindungan kebakaran yang
terdapat pada struktur bangunan

 Ia berfungsi untuk :
a) menyekat api dan asap dari merebak

agar penghuni dapat berlindung

b) menggunakannya sebagai laluan keluar

c) tempat yang selamat untuk
menempatkan peralatan dan anggota
bomba ketika melawan kebakaran

Similer Documents