Download Khám Phá Rượu Vang PDF

TitleKhám Phá Rượu Vang
File Size6.1 MB
Total Pages238
Table of Contents
              MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
LỜI TÁC GIẢ
I. LỊCH SỬ CÂY NHO VÀ RƯỢU VANG
II. CÁCH LÀM RƯỢU VANG TRUYỀN THỐNG
III. CÔNG NGHIỆP RƯỢU VANG TRÊN THẾ GIỚI
IV. CÁC QUỐC GIA TRỒNG NHO VÀ LÀM RƯỢU CHÍNH CỦA THẾ GIỚI
V. CÁC LOẠI RƯỢU VANG NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI
VI. RƯỢU VANG VÀ SỨC KHỎE
VII. CÁCH THỬ NẾM VÀ PHỤC VỤ RƯỢU VANG
VIII. CÁCH PHÂN BIỆT RƯỢU VANG THẬT, GIẢ VÀ TỔ CHỨC HẦM RƯỢU
IX. LỰA RƯỢU VÀ ĐỒ ĂN CHO HỢP KHẨU VỊ
X. CÁC MÙI ĐẶC TRƯNG CỦA RƯỢU VANG
XII. TẢN MẠN VỀ RƯỢU VANG
Phụ lục 1
Phụ lục 2
RƯỢU CHAMPAGNE
Phụ lục 3
GIỚI THIỆU CHÂN DUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trách nhiệm xuất bản
            

Similer Documents