Download Kovácsolás PDF

TitleKovácsolás
File Size7.1 MB
Total Pages162
Document Text Contents
Page 2

Főszerkesztő:

KOVÁCS IMRE

Szakmailag lektorálta:

SEREGI GYÖRGY kovács iparművész

A fotókat készítették:

JULIÉN MONCEL (6. fejezet),
MILOS JÓZSEF, MOLNÁR RUDOLF (4. fejezet),

SEREGI GYÖRGY, SZILÁGYI EDIT

ISSN 1587-1975
ISBN 963 513 184 4

Kiadja az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.
Felelős kiadó: dr. Hamvay Péter igazgató. Kiadóvezető: Karácsony Tiborné

Kiadói szerkesztő: Ágoston Jánosné
Műszaki szerkesztő: Zaffiry Kálmán

Tervező-szerkesztő: Kása József
Azonossági szám: 52/2003

Nyomdai munkák: Grafika-Press Rt.
Budapest, 2005

Similer Documents