Download Malcolm Bull-Teoria Apocalipsei Si Sfarsiturile Lumii PDF

TitleMalcolm Bull-Teoria Apocalipsei Si Sfarsiturile Lumii
File Size939.1 KB
Total Pages126
Document Text Contents
Page 125

1976).
3. Thomas HARDY, Jude the Obscure (Harmondsworth, 1978),
342-3.
4. Theodor W. ADORNO, Moments musicaux (Frankfurt/Main,
1964), 13-17.
5. Md, 167-85.
6. Rose Rosengard SUBOTNIK, „Adorno's Diagnosis of Beethoven's Late Style: Early Symptoms of a
Fatal Condition", Journal of the American Musicology Society, 29 (1976), 242-75.
333
7. Thomas MANN, Doctor Faustus, trad. în engleză de H. T. Lowe-Porter (Londra, 1949), p.52
8. ADORNO, Moments musicawc, 13.
9. Ibid., 15-16.
10. Ibid., 17.
11. SUBOTNIK, ,Adorno's Diagnosis", 270.
12. Ibid.; ADORNO, Moments musicaux, 183.
13. ADORNO, Momente musicawc, 17.
14. Ibid.
15. Ibid., 13.
16. HaroldBLOOM, The Anxiety oflnjluence (New York, 1973).
17. Theodor ADORNO, The Philosophy of Modern Music, trad. în engleză de A. G. Mitchell şi W. V. Blomster
(Londra, 1973).
18. Ibid., 19.
19. Ibid., 20.
20. Fredric JAMESON, Late Marxism: Adorno or the Persis-tence of the Dialectic (Londra, 1990).
21. Theodor ADORNO, Minima Moralia, trad. în engleză de E. F. N. Jephcott (Londra, 1974), 17.
22. Ibid.
23. Theodor ADORNO, „Resignation", trad. în engleză de W. Blomster, Telos, 35 (1978), 168.
24. Ibid.
25. Theodor ADORNO, „Das Altern der neuen Musik", Gesammelte Schriften, 20 voi., ed. R. Tiedemann
et al. (Frank-furt/Maln, 1970-86), voi. 14, pp. 143-67.
26. Ibid., 146.
27. Ibid., 148.
28. Ibid., 151.
29. Ibid., 149.
30. ADORNO, Philosophy of Modern Music, 70.
31. ADORNO, Minima Moralia, 21, sublinierile mele, E.W.S.

Cuprins
Lista coautorilor........................................................ 5
Mulţumiri.................................................................. 7
1. Punând capetele ... cap la cap ............................ 9
Malcolm BuR
PAETEA ÎNTÂI
2. Cum s-a săvârşit timpul ...................................... 31
Normau Cohn
3. „Peste cari au venit sfârşiturile veacurilor":
Apocalipsa şi interpretarea Noului Testament..... 50
Chrisiopher Rowland
4. Sfârşitul lumii şi începutul creştinătăţii............... 74
Bernard McGinn
5. Model şi scop în istorie în Evul Mediu târziu şi în
Renaştere ............................................................ 111
Marjorie Reeves
6. Milenarismul secolului al XVIMea....................... 137
Richard Popkin
335
PARTEA A DOUA
7. Apocalipsa laică: profeţi şi vizionari apocaliptici la
sfârşitul secolului al XVIII-lea.............................. 165

Similer Documents