Download Manual clasa a X a PDF

TitleManual clasa a X a
File Size440.8 KB
Total Pages75
Document Text Contents
Page 37

Ameninţat, guvernul chinez recurge la reforme economice si militare.
Numeroşi tineri sunt trimişi la studii în Europa şi SUA, se construiesc
întreprinderi moderne sau la răscumpărarea unor mine şi căi ferate. Naşterea
burgheziei naţionale va permite doctorului Sun Yat-Sen să declanşeze revoluţia
burgheză din 1911-1913 ce proclamă republica.

Japonia
Japonia evită regimul dominaţiei străine printr-o transformare politică şi
economică rapidă. Împăratul şi armatele sale moderne înfrâng trupele
şogunatului, instaurând Era Meiji la 1868, caracterizată de următoarele acţiuni :

- modernizarea legislaţiei după model francez şi german
- prefecţii înlocuiesc vechea administraţie feudală şi răspund direct în faţa

guvernului
- învăţământ obligatoriu (1871)
- fondarea de întreprinderi industriale şi comerciale noi şi moderne în

ramurile minieră, metalurgică, armament, căi ferate şi textilă, cedate
ulterior particularilor.

- serviciu militar obligatoriu şi o armată modernă, bine instruită şi dotată
- construirea de arsenale şi şantiere navale necesare fabricării cuirasatelor

Modernizarea a transformat Japonia într-o mare putere ce declanşează
războaie victorioase cu China (1875-1894) şi Rusia (1904-1905).

Civilizaţiile africane
Până în secolul al XIX-lea prezenţa europeană se reduce la comerţul cu sclavi
ce costă continentul 150 milioane oameni, fragmentarea sau dispariţia unor state
cu excepţia unor etnii mai avansate (bantu, zulu, ashanti, benin, sokoto). La
1900 existau doar două state independente (Etiopia, Liberia), cele mai multe
colonii aparţinând Angliei, Franţei, Germaniei şi Belgiei.
Metropolele impun o exploatare economică sistematică a resurselor, bazate pe
tehnologia modernă folosită în agricultură, mine de diamante (Congo,
Rhodesia), căi ferate şi drumuri, navigaţie fluvială şi construcţia Canalului Suez
(1859-1869).

EXERCIŢII

1. Identificaţi asemănări în procesul de modernizare a Indiei şi Chinei
2. Identificaţi deosebiri în procesul de modernizare a Indiei şi Chinei
3. Care este principala trăsătură a Indiei sub dominaţia engleză ?
4. Care este principala trăsătură a Chinei în secolul al XIX-lea ?
5. Identificaţi motivele pentru care Japonia rezistă presiunii europene ?
6. Ce asemănări există între situaţia civilizaţiilor asiatice şi africane ?
7. Care este principala trăsătură a Africii în secolul al XIX-lea ?

37

Similer Documents