Download Mühendİsler İÇİN Sayısal Yöntemler PDF

TitleMühendİsler İÇİN Sayısal Yöntemler
File Size4.4 MB
Total Pages99
Table of Contents
              Hata Analizi
	Hata Tanımları
Lineer Olmayan Denklemlerin Çözümü
	İkiye Bölme Yöntemi
	Regula-Falsi (Kiriş) Yöntemi
	Sabit Nokta İterasyonu
	Newton-Raphson Yöntemi
	Secant Yöntemi
Lineer ve Lineer Olmayan Denklem Sistemlerin Çözümü
	Giriş
	Jacobi İterasyon Yöntemi
	Gauss-Seidel Yöntemi
Eğri Uydurma ve İnterpolasyon
	En Küçük Kareler Yöntemi
	Lagrange interpolasyon Polinomları
	Lagrange İnterpolasyon Formülünün Hatası
	Newton İnterpolasyon Polinomları
	Sonlu Farklar
	Fark Tabloları
	Genelleştirilmiş Derece Kavramı
	Enterpolasyon Probleminin Konumu
	Newton 1.İnterpolasyon Formülü
	Newton'un 2. İnterpolasyon Formülü
	Merkezi Fark Tablosu
	Gauss İnterpolasyon Formülü
	Stirling İnterpolasyon Formülü
	Bessel İnterpolasyon Formülü
	Eşit Adımlı İnterpolasyon Formüllerinin Genelleştirilmiş Niteliği
Sayısal Türev
	Taylor Seri Açılımlarını Kullanarak Sonlu Fark Yaklaşımları
	Merkezi Fark Türev Yaklaşımları
	İleri Fark Türev Yaklaşımları
	Geri Fark Türev Yaklaşımları
Sayısal İntegrasyon
	Giriş
	Newton-Cotes Kuadratür Formülü
	Yamuklar Formülü ve Onun Kalan Terim
	Genel Yamuklar Kuralı
	Simpson Kuralları
	Romberg İntegrasyon Yöntemi
	Chebyshev Kuadratür Formülü
Başlangıç Değer Problemleri
	Giriş
	Euler Yöntemi
	Taylor Serisi Yöntemi
	Runga-Kutta Yöntemi
	Heun Yöntemi
Sınır Değer Problemleri
	Sayısal İntegral Formülleri
	Newton-Kotes Kuadratür Formülü
	Yamuklar Formülü ve Onun Kalan Terim
	Simpson Formülü ve Onun Kalan Termi
	Yüksek Mertebeden Newton-Kotes Formülleri
	Genel Yamuklar Kuralı
	Simpson Formülü (Paraboller Formülü)
	Chebyshev Kuadratür Formülü
Kaynakça
Dizin
            

Similer Documents