Download Nikita Koshkin Cambridge Suite (Guitar Duet) PDF

TitleNikita Koshkin Cambridge Suite (Guitar Duet)
File Size4.7 MB
Total Pages31
Document Text Contents
Page 1

I

r
I
I
t , ,
I
l r \
I

b
I
I
I

oa
ta

NPOTI3BEIEH]f/.'I,
tntl

IYgIA |I4TAP

nerrSpmIxc:Ka;fl
CIOWTa

o

yrpeH}Jflfr wef,

1994

MOCKBA

Page 2

I
i l 3

Ilocetuqaemcn Jloppettu Hcmeyd u Kpucy lhueuuzmouy

KE MEPr4trXCnArr cror4TA
AJrs .qBy.]K frrTap

9acrl I

Konnr6eJrbHafl

, H. A KOIUKHH

I

I I

Andantino 4 zl 4ll l z l-.. l +1,^.
4

f

(dt I

n - l . o + l 1

' t "fs

@ l , o 1 , .

1 f o 7 l s
t l l

f , o l

o

r fll""

i
I
I

r l
- a _

Page 15

16

7 ? i ? 7 7 r f r T r " h r
I
t

8

I I

f risolutor
\y

? f 7 T

A

-tr 7 af --'
V I

-
1 4 , I

A
a

f risotuto

I

t t d
t ' +

- ,

: sof t lg

Page 16

17
9acrr fV

EamaAa

Andante rit.

bfl

I I

rry
a tempo

@@

l l

@ @ 9 @ 9 o

I I

r
nf

@I\
1 l
tt

r l l

I
I
I

,l

n r,"#1 /l,C bll tbL D,,Y)
a e

ry


rit' 4

@ - 7
I

7 ;
t l

@

a

a tempo I
a I I I

ruP

--l

\/

t l l
r l I I

t r v

I I

nf

- t l \ r I

D

Page 30

! r

7 r rr t l

tr
I

f
I

tr
7 r 7
r l

. + 1 A r
l Y t * t + t + t . t t i

Li-Lr- r t ' r r rt#!

t + t J t . 1 t i t I t . t r t . l t l - ; >
i

l - r frLi- f f,-f.Lf LrLJ-t

Page 31

Fs . . :
ir{r . t- rC,', .-8

a ' : J

i
, t

, l

r i
id. .

3

5

11

17

"20

26
I

. . 1.;,

$ $ 3 ;

-

t| . |
! i :

,l

-t!.'lA

3 '

COAEP}KAHI,IE

. r . '
' :

KEMEP,I4N}ITCKAfl
0 :

sAcT! I dsAcfb I J .

cAsrb 4 ,
.

'L"6-AJIJIAAA.

Similer Documents