Download Nota Titas Bab 2 PDF

TitleNota Titas Bab 2
File Size133.2 KB
Total Pages9
Document Text Contents
Page 2

Konsep Kemanusiaan!
• Manusia – makhluk mukallaf dan sebaik2 kejadian!
• Tanggungjawab manusia merangkumi hubungan: !

• Allah swt!

• Sesama manusia !

• Alam semesta!
• Ukuran kemuliaan manusia – taqwa!

• Taqwa merupakan asas pembinaan tamadun Islam.!
!
Konsep Tamadun Islam (TI)!
• TI dibina atas kerangka agama Islam sebagai al-din berasaskan akidah, syariah dan akhlak!
• Setengah tamadun mengukur ketamadunan berasaskan pencapaian manusia dr aspek

kebendaan.!
• J.K Fiebleman – tamadun : kepandaian masyarakat mengeksploitasi material!
• Oswald Spengler : tamadun Barat lebih mementingkan kebendaan kerana membawa

kemajuan.!
• Terdapat beberapa istilah diguna oleh sarjana Arab utk menerangkan konsep tamadun Islam,

tetapi tidak semua istilah menepati maksud tersebut. Cth: thaqafah – kebudayaan.!
• Ibn Khaldun (dlm kitabnya al-Muqaddimah) menggunakan istilah umran (perbandaran / tamadun)

& hadharah (kebudayaan bandar & berlawanan dgn badawi)!
!
Pandangan sarjana tentang konsep tamadun Islam: !
!
• Sayyid Qutb!

• Kemajuan yg dihasilkan oleh sekumpulan masyarat spt sistem sosial, pemerintahan dll
berteraskan syariat dan akhlak Islam.!

• Said Hawa!

• Kemajuan yang ditegak atas kebudayaan Islam dan hasilnya relevan dgn kebudayaan
tersebut!

• Abu Bakar Hamzah!

• Sesuatu yg lahir dan berkembang bersama dgn kehidupan manusia sama ada bersifat
bukan kebendaan @ sebaliknya.!

• Syed Naquib al-Attas!

• Keadaan kehidupan insan bermasyarakat yg telah mencapai kehalusan tatasusila dan
kebudayaan yg luhur!

!
!

Similer Documents