Download Panic Away PDF

TitlePanic Away
File Size725.8 KB
Total Pages92
Document Text Contents
Page 1

1


NapomenaSve što je u ovoj knjizi je informativnog karaktera. Dijagnoze i

tretmane bilo kojih simptoma ili srodnih zdravstvenih stanja određuju

licencirani doktori.
elbookers.com

Page 2

2

SADRŽAJuvod


Poglavlje 1 Definicija anksioznosti


Poglavlje 2 Mitovi i pogrešna tumačenjaPoglavlje 3 Tehnika “jednog poteza”Poglavlje 4 Primjena tehnike “jednog poteza”Poglavlje 5 Opšta anksioznostPoglavlje 6 Piti lijekove ili nePoglavlje 7 Pronalaţenje vašeg skrivenog potencijala


Zaključak

Page 46

46

avionu, ali zapamtite da se nikad ne povlačite pred potencijalnim dolaskom

paničnog napada. To je glas u vama koji uzvikuje jednu od dvije stvari:A) “Molim te, Boţe, ne sad, ne mogu se s tim boriti ovdje. Uzbuna!”ili pozitivnu, osnaţujućuB) “A tu si; Očekivao sam da se pojaviš. Pa pokaţi mi šta imaš. Spreman

sam, čekam i zainteresovan sam.”Ako osjećate početak paničnog napada, to je u redu. Niste ni pokušavali da

pobjegnete; u stvari, nadali ste se da će da se pojavi da bi se mogli suočiti s

njim.Iako je situacija toliko strana i vi se plašite lošeg ishoda, ipak morate biti

malo hrabri da svim srcem zatraţite još, jer što iskrenije zahtijevate jače

napade, to ćete postajati snaţniji i samopuzdaniji. Ponekad moţe pomoći i

da budete emocionalni i uzbuĎeni kada traţite od straha da se pokaţe jer to

pomaţe emocijama da se oslobode.Ako osjetite navalu adrenalina/straha, primijetićete da dolazi u talasima.

Kruţi kroz tijelo i, ako obratite paţnju, osjetićete kako brzo proĎe, za 20 ili

30 sekundi. Tu nema ničega čega bi se plašili. Nakon što proĎe,

samopouzdanje se vraća, do sledećeg talasa i tako ukrug, dok na kraju ne

vidite šablon. I ako ne reagujete, efekat na vas je ništa više nego tjelesna

senzacija minus panika.Ako letite sa drugima s kojima niste baš bliski, ne govorite im da se bojite

letenja jer vas to moţe učiniti još nervoznijim. Oni se zabrinu za vas i to

moţete pogrešno da protumačite kao da stvarno imaju razlog za brigu.elbookers.com

Page 47

47Recite sebi:“Primijeniću tehniku, a ako kasnije stvarno budem imao potrebu da im

kaţem, reći ću im. Sad ću sam da se prepustim iskustvu.”Konačno, ako se osjećate vrlo anksiozno i to vas preplavljuje, evo još

nekoliko savjeta za opuštanje prije leta:Ako ne uzimate nikakve sedative, razmotrite da odete doktoru i

objasnite mu situaciju. Čak i ako ga nikad ne uzmete, mala doza

Xanex-a, na primjer, moţe biti korisna. U stvari, ja vam preporučujem

da tablete uvijek imate sa sobom. Tako moţete reći sebi da, ako

stvarno postane neizdrţivo, uvijek moţete uzeti tabletu da se smirite.

Sama činjenica da ih imate moţe utišati anksiozne misli.Pijte dosta vode i ponesite flašu vode sa sobom. Vrlo je lako

dehidrirati na dugim letovima. Voda vam takoĎe pomaţe da progutate

tokom uzlijetanja i slijetanja da bi izjednačili pritisak u ušima.Ako mislite da će pomoći, prije polijetanja recite posadi da ste

nervozni kad letite. Oni imaju mnogo iskustva sa tim strahom i uvijek

će biti tu za razgovor ako ih budete trebali, jer to je dio njihovog

posla i za to su i obučeni. Neki se osjećaju manje usamljeno kada

posadi kaţu da se boje letenja. Realnost je da niste sami; vjerovatno

u istom avionu s vama ima još nervoznih letača.

Page 91

91ZaključakPrimijenite tehnike koje su opisane u ovoj knjizi. Uzmiite sebi vremena,

radite dan po dan. Uskoro, pogledaćete oko sebe i zateći se kako ţivite

potpuno nov ţivot, pun samopouzdanja i bez straha. Ova knjiga je

napisana za sve koji pate od paničnih napada, ali prvenstveno za one koje

misle da će im cijeli ţivot proći u strahu i teroru i da nema izlaza. Vaša

budućnost biće svijetla. Kako ja to znam? Zato što sad imate tehniku koja

je mnogim ljudima promijenila ţivot; napravili ste prvi korak investirajući u

svoje zdravlje samo kupivši ovu knjigu. Kada uloţite trud, uspjeh je

siguran. Najtamnije je prije svitanja, ali svitanje uvijek doĎe.Za vašu svijetlu budućnost,

Joe Barry

ReferenceWegner, D.M., Schneider, D.J., Carter, S., III & White, L. (1987) Paradoxical effects of thought

suppression. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 409-418.

Similer Documents