Download Preposition PDF

TitlePreposition
File Size357.0 KB
Total Pages15
Document Text Contents
Page 7

The ball is under the box.(Top kutunun altında)
between : Birşeyin iki nesne arasında olduğunu ifade etmekte kullanılır.

John is between Jack and Mike.
through : Birşeyin içinden geçerek birşeye ulaşabiliyorsak through kullanılır.

John is looking through the telescope.(John teleskoptan bakıyor)
next to : Bir nesnenin diğerinin yanında olduğunu ifade ederken kullanırız.Yanında olması demek resimde

görüldüğü gibi tam bitişiğinde olmasıdır.

The brown house is next to the black house.(Kahverengi ev siyah evin yanında)
over : Bir nesne başka bir nesnenin üzerinde temas etmeden duruyorsa over kullanırız.

The man is holding the umbreall over the gopher.Adam şemsiyeyi sincapın üzerinde tutuyor.
behind : Bir nesne başka bir nesnenin arkasındaysa behind kullanırız.

The men are behind the pumpkins.(Adamlar kabakların arkasında)
in front of : Bir şey başka bir nesnenin önünde duruyorsa in front of kullanırız.

The pumpkins are in front of the men.(Kabaklar adamların önünde)
across : Karşıdan karşıya, bir baştan diğer başa

The man is going across the street(Adam caddeden karşıdan karşıya geçiyor.)
by : Genelde bir nehrin,denizin,gölün yanında olduğumuzu söylerken kullanırız.

Similer Documents