Download Proposal Kegiatan Pameran Sekolah PDF

TitleProposal Kegiatan Pameran Sekolah
File Size407.3 KB
Total Pages4
Document Text Contents
Page 2

mailto:harga/@
mailto:harga/@

Page 3

dana sekolah Rp 830,000

Donatur/sponsor Rp 150,000

jumlah Rp 2,280,000VI. SUSUNAN PANITIA

Susunan kepanitiaan pameran seni rupa SMA Terpadu Abul Faidl.

 Pelindung : K.H. fahim ridlo ihsan

 Penanggung jawab : Masroni,S.Ag, MH

 Penasehat : Sayuti, S.Pd

 Ketua pelaksana : M.nurrohim

 Ketua kordinator TK/RA : Nurul aini

 Ketua kordinator SD/MI : M.nurrohim

 Sekretariat :

 Sekretariat TK/RA : Siti Namrotur R.

 Sekertariat SD/MI : Rini Ambarwati

: Kharis Riadlotul

 Bendahara :

 Bendahara TK/RA : Eka Zulyatur R.

 Bendahara SD/MI : Ni’matur Rohmah

 Seksi-seksi :

 Dokumentasi TK/RA : Nurul Aini

: Putri Patrisia

 Dokumentasi SD/MI : Fiki Mutamimatun N.

: Ni’matur Rohmah

 Kegiatan/Acara : Endro Jemono

: Ni’matul Hasanah

 Dekorasi TK/RA : Ika Niswatul

: Siti Kamilatul

: Prestifa Yunia

: M.Khoiru Rosaq

 Dekorasi SD/Mi : Arik Syafa’atul L.

: Farik Afrizal

: Ina Safitri

: Ida

 Pengwas Ruang TK/RA : Fuad Fahru Rozy

: Diana Dwi Lestari

: M.Sihabbudin

: Binti Zulyatul

 Pengwas Ruang SD/MI : Fitria Nurwulan

: Khusnul hasanah

: Unik Novianti

: Anis

: Nida’ul Istifadah

: Al-Mustahiq

 Konsumsi TK/RA : M.Anam Khusna

: Uswatul Mutoharoh

: Zuzun Arifatun N.

 Konsumsi SD/MI : Bina Maliatul A.

: Erna Ratna Wati

: Dian Mar’atus S.

: Denis Ima

: Indri

 Publikasi TK/RA : Sri Rahayu

: Barik Maulana

: M.Nizar Alwi

Similer Documents