Download Proračuni Opterećenja, Kabela i Uređajai u NN Instalacijama PDF

TitleProračuni Opterećenja, Kabela i Uređajai u NN Instalacijama
File Size526.6 KB
Total Pages19
Document Text Contents
Page 2

4.1. BILANCA INSTALIRANOG I VRŠNOG OPTEREĆENJA

Priključno opterećenje uredskih prostora iznosi ____kW. Odnosno, nazivna struja, uz
cos=0,95 iznosi ____A.

Proračun koji slijedi bazira se na postojećoj prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti.

BILANCA SNAGA POTROŠNJE

POTROŠAČ: GRO

DOVOD SA: TS

KABEL: 2 x NA2XY-O 4x150mm2

PRIKLJUČNA SNAGA (Kw): 250

NAZIVNA STRUJA (A): 380

Kako priključno opterećenje trgovine iznosi 262,97kW, što uz usvojeni cosϕ=0,95 daje nazivnu
faznu struju od 400,01A, vidljivo je da napojni kabel zadovoljava.

4.2. DIMENZIONIRANJE KABELA PREMA NAZIVNOM OPTEREĆENJU

Presjek i tip izoliranih vodiča i kabela određuje se prema trajno dopuštenoj struji kabela
(HRN.HD 60364), odnosno uvjet vrijedi da je trajno dopuštena struja kabela veća od nazivne
struje potrošača kojeg kabel napaja. U slijedećoj tablici prikazan je proračun kabela s obzirom
na zagrijavanje vodiča za nekoliko karakterističnih strujnih krugova.

Naziv strujnog
kruga P[kW] Inaz[A]

S[mm2
] Ikab[A] Fg Ft Idop[A]

TS:GRO 250 380 2 x 150
2 x
300 0,77 1 2 x 231,0

GRO:RP-00 13,8 19,94 1 x 16 78 1 0,94 73,32

Page 9

4.5. PRORAČUN ZAŠTITE OD INDIREKTNOG DODIRA

Kao zaštitna mjera od previsokog napona dodira u TN sustavima koristi se glavno
izjednačenje potencijala te isklapanje u slučaju greške. Karakteristika zaštitnog uređaja i
impedancija petlje kvara odabiru se tako da u slučaju kratkog spoja faznog i zaštitnog vodiča
ili mase na nekom mjestu u instalaciji, nastupi učinkovito automatsko isključenje energetskog
napajanja u određenom vremenskom intervalu. To će biti osigurano ako struja djelovanja
uređaja za isključenje (Ia) u određenom vremenu, impedancija petlje kvara (Zs) i nazivni napon
prema zemlji (U0) zadovoljavaju slijedeći uvjet:

0UIZ as 

Petlju kvara čine izvor, vodiči pod naponom do mjesta kvara i zaštitni vodič od mjesta kvara
do izvora. Dozvoljeno vrijeme isključenja za razne nazivne napone definirano je normom
HRN.HD 60364., a prikazano u slijedećoj tablici:

U0 [V] 120 220(230) 380(400) > 400

t [s] 0,8 0,4 0,2 0,1

Najduže dozvoljeno vrijeme isklapanja vrijedi za krajnje strujne krugove:

- priključnice

- strujne krugove koji se napajaju direktno bez priključnica, ručne aparate klase I ili
prenosive aparate koji se pomiču rukom prilikom uporabe

Duže vrijem isklapanja koje ne prelazi 5s dozvoljava se za:

- napojne strujne krugove

- krajnje strujne krugove koji napajaju samo neprenosivu opremu, kada su priključeni na
razvodnu ploču, na koju su vezani strujni krugovi, za koje se zahtijevaju vremena
isklapanja prema tablici, pod uvjetom da postoji lokalno izjednačenje potencijala u toj
razvodnoj ploči, koja sadrži iste tipove stranih vodljivih dijelova kao glavno izjednačenje
potencijala.

Similer Documents