Download radiestezie gr 1.doc PDF

Titleradiestezie gr 1.doc
File Size1.1 MB
Total Pages37
Document Text Contents
Page 1

Claudian Dumitriu

Manual
de

Radiestezie
(gr.1)

Ediţia 1

CUPRINS

NR. TEMA PAG.
0 CUPRINS 1
I NOTIUNI INTRODUCTIVE 2
II INDICATOARELE RADIESTEZICE IN TRECUT

SI IN PREZENT
3

III CLASIFICAREA SURSELOR DE SEMNAL 8
IV CLASIFICAREA RADIESTEZIEI 9
V METODE DE CERCETARE RADIESTEZICA 10
VI ECUATIA REALITATII 12
VII STAREA ”READY” 14
VIII EXERCITII DE ANTRENAMENT 15
IX FAZELE INVESTGATIEI RADIESTEZICE 16
X SURSELE DE SEMNAL TELUTIC (SST) 17
XI RADIATIILE HARTMAN 20
XII DETERMINAREA POZITIEI UNEI SURSE DE

APA PRIN METODA CENTRALA
25

XIII ORIENTAREA PE GLOB 27
XIV TIPURI DE FENOMENE 28
XV INTRODUCERE IN INFORENERGETICA 29
XVI SCHEMA BLOC A ALGORITMULUI DE

CODIFICARE-DECODIFICARE
31

XII PREZENTAREA INFORENERGETICII 31

1

Page 18

astfel de sisteme vii, nocivitatea constă în frânarea, blocarea sau anihilarea
semnalelor I.E. care circulă de-a lungul meridianelor bioenergetice cunoscute,
precum şi a proceselor metabolice fundamentale ale celulei vii sau a
programelor informaţionale fundamentale implementate şi proprii acestor
celule.
Nocivitatea acestor radiaţii a fost testată şi la noi în ţară de un colectiv de la
Spitalul Militar Bucureşti, în perioada anilor 1980 -1982.

Experiment
S-au folosit 3, cutii de tip Petri cu bacterii ţinute în aceleaşi condiţii de
temperatură, lumină, umiditate etc.

SHAPE \* MERGEFORMAT

1. Proba martor;
2. Proba 2 se aşază pe un şurub cu o piuliţă strânsă cu o forţă F1;
3. Proba 3 se aşază pe un şurub cu o piuliţă strânsă cu o forţă F2 > F1.

SHAPE \* MERGEFORMAT

După 48 de ore se constată:
Bacteriile s-au înmulţit în exteriorul zonei haşurate (1) unde nu au existat radiaţii
telurice generate de forţele de strângere ale piuliţei;

Concluzie:
1. In funcţie de forţa de strângere a şurubului (mărimea SST). bacteriile

(materia vie) au suferit mai mult sau mai puţin o afectare de tip malefic, viaţa a
fost înfluenţată malefic în evoluţia ei firească.

Fenomenul de ducere şi subducere a plăcilor tectonice generează o radiaţie
malefică foarte puternică de tip teluric. Radiaţia telurică este însoţită întotdeauna
de tensiuni foarte puternice, de forţe de împingere între plăcile tectonice, având
valori de milioane de tone forţă.

Atunci când forţele de împingere depăşesc rezistenţa de rupere a rocilor din
placa tectonică, plăcile se fracturează, iar forţele existente se micşorează,
consumându-se prin mişcările seismice. De aceea, după cutremure, sursele de
semnal teluric se modifică.

Intrarea în rezonanţă exagerată cu radiaţiile telurice, duce la stări de
slăbiciune, ameţeală, ureri de cap, tahicardie etc.

DETERMINAREA ADÂNCIMII LA CARE SE GĂSEŞTE O SURSĂ
DE SEMNAL SUBTERANA

Semnalul I.E. emis de o sursă se propagă uniform, cu aceeaşi intensitate în
toate direcţiile, indiferent dacă există sau nu medii materiale.

18

Page 19

Cu cât distanţa dintre direcţia de deplasare a operatorului şi sursă este mai
mare, cu atât operatorul preia semnal de la SS de la distanţe mai mari faţă de
proiecţia sursei.

SHAPE \* MERGEFORMAT

SHAPE \* MERGEFORMAT

Ne aflăm la suprafaţa solului şi dorim să identificăm o SST
subterană. Pornim cu ansa în direcţia proiecţiei SST la suprafaţa
pământului.

In punctul A, vârful ansei începe să se deplaseze faţă de direcţia
de mers până când în punctul B ajunge în poziţie perpendiculară pe
direcţia de înaintare. Din B în B', ansa nu-şi schimbă orientarea. După
puntul B', ansa revine încet la poziţia iniţială (orientarea iniţială) până
când în A' capătă direcţia iniţială.
Deosebim două zone de semnal variabil (AB şi A'B') şi o porţiune de
semnal constant BB’.

Este valabilă relaţia:

SHAPE \* MERGEFORMAT

Unde: x = puterea specifică operatorului radiestezist: 1 < x < 2.
K1, k2, k3 = coeficienţi constant specifici operatorului radiestezist
a ˂ - este format între tangenta la curbă şi perpendiculara dusă din punct

la suprafaţa pământului reprezintă indicele de sensibilitate a
operatorului radiestezist

Mărimea lui este direct proporţională cu sensibilitatea
operatorului radiestezist la semnalul I.E.

Acest unghi creşte când operatorul radiestezist capătă experienţă
şi poate scădea dacă operatorul nu a lucrat mult timp.

Contactul I.E. cu ţinte biodetectate e cu atât mai mare cu cât fiinţa umană este
mai elevata spiritual şi per total. Sensibilitatea radiestezică personală (SRP), ca orice alt
parametru I.E., este o funcţie dependentă de gradul de elevare.

Relaţia (*) poate fi utilizată pentru determinarea adâncimilor la care se găsesc
sursele de semnal dacă operatorul cunoaşte k1, k2, k3 şi x. Pentru determinarea lor se
poate lua o sursă la suprafaţa pământului, operatorul deplasându-se ca în figura de mai jos.

Alegând patru distanţe diferite de deplasare, se măsoară în teren patru perechi de
valori (a, H) care respectă relaţia (*). Se formează un sistem de patru ecuaţii cu patru
necunoscute, care se rezolvă.19

Page 37

(anuale), India (2007), Cipru (2006), Grecia (2006, 2007), Italia (2005), ins.
Rhodos (2005), Ins. Creta (2005, 2006), Ins. Corfu (2008), Germania
(2006), Israel (anuale), Brazilia (cea 3/an), etc.
In încheierea acestei succinte prezentări a inforenergeticii, această ştiinţă

interdisciplinară, având precursori iluştri ca: ing. Simu Simeon - autorul
primului curs românesc de radiestezie apărut în 1939, acad. E, Macovschi cu
teoria biostructurală a materiei vii publicată în anul 1982, Stefan Odobleja cu
Teoria Consonantistă publicată în anul 1919 în limba franceză la Paris, lucrările
despre radiestezie publicate între 1938-1943 ale regretatului conf. dr. V.
Săhleanu, director al Institutului de Antropologie al Academiei Române -
membru de onoare post-mortem al Societăţii Române de Radiestezie la cererea
sa, dorim să exprimăm speranţa şi încrederea că această ştiinţă va ajunge în
viitor unul din instrumentele principale de lucru ale tuturor oamenilor de ştiinţă,
politicienilor, slujitorilor bisericii, militarilor, gazetarilor, cineaştilor, inginerilor,
medicilor, luptătorilor, cercetătorilor, etc.

Societatea Română de Radiestezie, Fundaţia de Inforenergetică "Sfântul
Apostol Andrei" şi Societatea de Inforenergetică sunt interesate de a găsi şi
evidenţia posibilităţile de aplicare a inforenergeticii în orice domeniu de
activitate şi modalităţile de colaborare cu cei interesaţi.

09 noiembrie 2008

37

Similer Documents