Download Rancangan Perniagaan PROSPER Siswazah PDF

TitleRancangan Perniagaan PROSPER Siswazah
File Size236.9 KB
Total Pages19
Document Text Contents
Page 1

Untuk Kegunaan Pejabat :

Tarikh Terima

Tarikh Sistem

Pegawai Penilai

_______________________________________________________________________________________

PROJEK USAHAWAN BUMIPUTRA DALAM BIDANG PERUNCITAN
(PROSPER)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kategori Pembiyaan*

PROSPER Siswazah X

PROSPER Runcit

Pemborong PROSPER

Jumlah Pembiayaan

Modal Sendiri

Pinjaman PUNB

Ekuiti PUNB (jika berkaitan)

JUMLAH

1. PENGENALAN PROJEK

Jenis Perniagaan
Pembekal T-Shirt ‘Printing’ dan ‘Embroidery’ Pakaian

Pembekal barangan korporat dan cenderamata

Produk / Perkhidmatan
Pembekalan pakaian, baju korporat, jaket korporat, baju muslimah, vest,
jersi, lanyard, tuala, button badge, dan lain-lain cenderamata

Faktor pemilihan projek

 Pengetahuan, kemahiran dan pengalaman pemohon

 Permintaan yang tinggi ke atas produk dan perkhidmatan cetakan
pakaian dalam setiap organisasi

 Bilangan kedai cetakan dan embroidery pakaian yang masih agak
kurang untuk menampung keperluan pasaran terutama di kalangan
pemilik Bumiputera

 Pertambahan sekolah, universiti, agensi kerajaan, syarikat swasta,
pertubuhan, persatuan dan lain-lain organisasi yang memerlukan
keseragaman dari segi pemakaian korporat organisasi serta
program-program anjuran mereka

Potensi Projek

Projek yang dicadangkan mempunyai potensi yang baik kerana :

1. Permintaan yang tinggi ke atas produk pakaian dan cenderamata

2. Kedudukan lokasi yang strategik

3. Hampir setiap organisasi memerlukan pakaian korporat untuk
penjenamaan dan keseragaman organisasi-

4. Pertambahan pesat program-program anjuran pelbagai pihak yang
memerlukan pembekalan pakaian serta cenderamata

MMJV/1

Page 18

7.6. Pengiklanan dan Promosi

Bentuk Iklan
(Pra Operasi)

-tiada-
Anggaran
Kos

Bentuk Iklan
(berjadual)

Penyediaan ‘business card’

Pengiklanan secara online di website dan forum

Penyediaan flyers dan pamphlet produk

Pengedaran risalah dari masa ke masa

Pemasangan ‘bunting’ promosi di beberapa tempat
strategik yang telah dikenalpasti

Anggaran Kos/bulan

Tahun 1
1000

Tahun 2 1000

Kaedah
Promosi (cth:
harga diskaun,
kad ahli dsb)

Pengiklanan di laman-laman web milik syarikat

Tawaran harga ejen untuk Skim Ejen perniagaan

Perjumpaan dengan pengurusan agensi kerajaan dan syarikat swasta

7.7. Analisa Pesaing
Nama Pesaing Kekuatan Kelemahan

KayaGrafik Sdn Bhd Mempunyai mesin embrodiry
yang banyak

Kurang pemasaran

MIE Printing Pekerja yang ramai Tiada pemasaran secara online dan
lebih daripada kawasan Shah Alam

Faridah Maju Enterprise
(Bangunan PKNS S/Alam)

Perniagaan telah lama
dijalankan

Tiada pemasaran secara online dan
lebih daripada kawasan Shah Alam

CetakBaju.com Antara pelopor pemasaran
cetakan pakaian secara online

Pemasaran pesaing ini semakin kurang
dan tidak hebat

MMJV/18

Page 19

8. SUMBER RUJUKAN

Nama No KP

Pekerjaan No HP

Majikan

Perhubungan
Bil Tahun
Mengenali

Nota: Untuk pemohon Skim PROSPER Siswazah, kebenaran daripada ibu/bapa atau pasangan
(suami/isteri) adalah diperlukan. Sila isikan maklumat berkenaan di ruangan di atas.

9. RUMUSAN / PENUTUP

Berdasarkan kepada kajian dan analisa yang dibuat, pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang
kami miliki dan serta tunjuk ajar dan bimbingan dari Pihak PUNB, kami berkeyakinan penuh projek
Perniagaan Pembekal T-Shirt Printing dan Embroidery Pakaian serta Cenderamata akan mencapai
kejayaan.

Sekiranya diberi peluang oleh Pihak PUNB, kami berjanji akan menjalankan tanggungjawab kami dan
menguruskan perniagaan ini sebaik mungkin untuk mempastikan ia Berjaya.

Oleh itu, kami berharap agar permohonan ini akan mendapat perhatian dan pertimbangan sewajarnya
dari Pihak PUNB dan seterusnya diluluskan untuk membolehkan kami mencapai impian dan cita-cita
kami untuk memajukan lagi perniagaan kami ini.

Kami bersedia untuk berbincang lebih lanjut berkenaan projek yang dicadangkan dan permohonan
pinjaman ini dengan pihak PUNB pada bila-bila masa.

10. PERAKUAN PEMOHON

Keterangan Daripada Pihak Pemohon :

“ Saya akui bahawa segala keterangan yang tercatat adalah benar, betul dan lengkap. Saya
memberi kuasa kepada pihak PUNB untuk mendapatkan pengesahan daripada mana-mana
sumber yang difikirkan perlu dan betul. Kertas Kerja atau permohonan ini akan menjadi
hakmilik PUNB sama ada pembiayaan ini diluluskan atau pun tidak, dan pihak PUNB
berhak untuk menolak permohonan tersebut tanpa memberi sebarang ulasan.”

_____________________________

Tandatangan Pemohon

Nama :

No KP :

Tarikh :

MMJV/19

Similer Documents