Download Raspunsuri Pediatrie PDF

TitleRaspunsuri Pediatrie
File Size2.1 MB
Total Pages118
Document Text Contents
Page 118

Testul de caracterizare a căilor comune de coagulare sanguină.determinarea timpului de coagulare a plasmei citrate după suplimentarea ei
cu soluţie de trombină de concentraţie mică.
Determinarea nivelului de fibrinogen:prin metode fizice Qi imunologice. CreQterea conţinutului de fibrinogen în stările de hipercoagulare,iar
micQorarea reflectă dereglările hipocoagulatorii complexe ale hemostazei.
Testul de liză în uree a cheagului din fibrină: factorul Xll,factorul fibrin-stabilizant,fibrinaza este activată de către trombină în prezenţa ionilor
de Ca Qi asigură sudarea covalentă a monomerilor de fibrină,formînd un polimer stabil. Stabilizat de factorul Xlll,cheagul din fibrină nu se dizolvă
în soluţie de 5M. La reducerea factorului XII l,liza cheagului de fibrină se măreQte Qi acest fenomen este utilizat pentru aprecierea activităţii de
coagulare a factorului XIII

Similer Documents