Download Reverzni inženjering i brza izrada prototipa PDF

TitleReverzni inženjering i brza izrada prototipa
File Size6.5 MB
Total Pages89
Table of Contents
              Uvod
1. Reverzni inženjering i brza izrada prototipa
2. 3D printanje i skeniranje
3. Modeliranje (Solid Works 2012)
	3.1 Modeliranje prednjeg dijela tijela puške
	3.2 Spajanje drške i tijela puške
	3.3 Skraćivanje puške na dužinu od 950 mm
	3.4 Izrada utora za okidač
	3.5 Izrada upuštenja na tijelu puške
	3.6 Logo VTŠBJ i tvrtke Subcraft
	3.7 Priprema modela za SoldiCAM
4. SolidCAM 2012
	4.1 Izrada trećeg djela puške
	4.2 Izrada drugog djela puške
	4.3 Izrada prvog djela puške
	4.4 Izrada ručke
	4.5 Preinake u G-kodu
5. Korišteni CNC stroj
	5.1 Parametri korišteni pri obradi
6. Zaključak
7. Literatura
Sažetak
Abstract
/
Privitak
            

Similer Documents