Download Rizal Works - Reporting PDF

TitleRizal Works - Reporting
File Size333.9 KB
Total Pages11
Document Text Contents
Page 2

El Combate : Urbiztondo, Terrir de Jolo
-ito ay tungkol sa bayani ng Espanya na naglalayong palawakin ang kaharian nito.
--Pinarangalan naman niya dito si Uzbitondo(mandirigma ng Espanya na nakipaglaban
sa mga Moro sa Jolo). Pinapalabas ni Rizal na napaka-tapang at napakagaling ni
Uzbitondo dahil natalo niya ang mga Moro, nasunog ang mga palasyo at kabahayan sa
Jolo, at napasuko si Mahumat na Sultan ng Jolo. Sa buong kasaysayan ng mga Moro sa
Pilipinas, si Uzbitondo lamang ang nakapagpatumba sa isang bayan ng mga Moro.

Noong 1876, nagsulat si Rizal ng mga tula base sa iba’t ibang mga paksa –
relihiyon, edukasyon, mga kababatang alaala at digmaan. Ang mga ss :

Un Recuerdo a Mi Pueblo (Isang Alaala Ng Aking Bayan)
-Minahal ni Rizal ang Calamba ng kanyang buong puso at kaluluwa. Noong 1876, noong
15 siya at nag-aaral sa Ateneo de Manila, naalala niya ang kanyang pinakamamahal na
bayan. Inalala niya ang mga masasayang araw ng kanyang kababata roon at inilathala
niya ito sa tulang ito.

Alianza Intima Entre la Religion y la Buena Educacion ( Malapit na Ugnayan ng
Relihiyon at Mabuting Edukasyon)

-15 lamang si Rizal ng isinulat niya ito. Pinangalanan ni Retana ang tulang ito bilang Alianza
intima entre la religion y la buena education.
*Retana – Si Wenceslao Retana ay isang mamamahayag na binabayaran ng mga prayle
upang manira sa mga makabayang Pilipino sa Europa. Hiningi ni Rizal ang paumanhin ni
Retana o ang duwelo. Hindi ito natuloy nang humingi ng tawad si Retana at hindi na
sumulat ng anumang mapanirang puri si Retana laban sa mga Pilipino. Isang kabalintunaan
na si Retana ang kauna-unahang sumulat ng aklat pangbiograpiya ni Rizal na may pamagat
na Vidas y Escritos de Dr. Jose Rizal.

Por la Educacion Recibe Lustre la Patria (Sa Edukasyon ay Matatamo ng Liwanag
ang Bansa)
-sinulat ni Rizal noong na sa pang-limang taon niya sa kurso patungo sa Bachelor of Arts
degree sa Ateneo Municipal
-pinapasyahan niya na na ang edukasyon ay ang pag-asa ng kalayaan para sa bansa. Taon
matapos siyang mapaligiran ng mga revolutiojnists in Europe at sa Pilipinas, iniwasan niya
ang dahas at nanatiling naniniwala sa edukasyon hindi lamang sa teoryo kundi sa
pamamagitan ng ehemplo. Hindi lamang siya ang best educated Malay kundi, isa sa mga
versatile scholars noong panahon nila sa kahit-anong lahi.

El Cautiverio y el Triunfo : Batalla de Lucena y Prision de Boabdil ( Ang
Pagkakabigo at ang Tagumpay : Ang Labanan ng Lucena at ang Pagkakakulong ng
Boadbil)
-martial poem na nagpapakita ng tagumpay ni Don Diego at pagkatalo at pagkabihag ng
Moslem Boadbil, huling Moorish sultan ng Dranada

La Entrada Triunfal de los Reyes Catolices en Granada (Ang Matagumpay na
Pagpasok ng Katolikong Monarkita sa Granada)
-inihahalintulad ng tulang ito ang matagumpay na pagpasok ni Haring Ferdinand at Reyna
Isabel patungo sa Granada, ang huling Moorish kuta sa Espanya.

http://filipinosongsatbp.blogspot.com/2007/10/isang-alaala-ng-aking-bayan-translation.html

Similer Documents