Download Sayısal Analiz Ders Kitabı PDF

TitleSayısal Analiz Ders Kitabı
File Size1.3 MB
Total Pages109
Table of Contents
              Ön Kapak
İç Kapak
İçindekiler
01_Giriş
02_Matrisler
03_Matrislerde Temel İşlemler
04_Taylor Açılımıyla Sayısal Türev
05_Denk Sis Çöz
06_Enterpolasyon
07_EKK Regresyon
Kaynaklar
Arka Kapak
            
Document Text Contents
Page 1

HARİTA MÜHENDİSLERİ
için

SAYISAL
ÇÖZÜMLEME

Doç. Dr. Temel BAYRAK

2010 – GÜMÜŞHANE

Page 2

HARİTA MÜHENDİSLERİ İÇİN
SAYISAL

ÇÖZÜMLEME


© Bu kitabın her hakkı saklıdır. Yazarın yazılı izni olmaksızın kitabın tamamı

veya herhangi bir bölümü hiçbir şekilde çoğaltılıp yayınlanamaz.

Doç. Dr. Temel BAYRAK
2010 – GÜMÜŞHANE

Yazar adresi:

Gümüşhane Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü
Bağlarbaşı Mahallesi
29100 GÜMÜŞHANE

E-mail: [email protected]
Tel: +90 456 2337425 – 6 – 1230

Page 54

51

Örnek: Aşağıdaki denklem sistemini çözünüz.0526 =−+− zyx

0432 =−+− zyx

0243 =+−+ zyxCevap:=
143
132
261

A=

z

y

x

x

=

2
4
5

0=−⋅ xA=

0
0
0

2
4
5

143
132
261

z

y

x=
143
132
261

A

=

2
4
5
−−=

112
436
321

TA

−==

6191
19610

1014
AAN T
−==

16
50
7

TAnja1 ja2 ja3 je1 je2 je3
14,0000 0,0000 1,0000 1 0 0

-1 0,0000 -0,0714 -0,0714 0 0


61,0000 -19,0000 0 1 0


61,0000 -19,0000 0,0000 1 0


-1 0,3115 0,0000 -0,0164 0


6,0000 0 0 1


0,0105 -0,0714 0,3115 1


-1 6,7778 -29,5556 -94,8889


-0,5556 2,1111 6,7778


-9,2222 -29,5556


-94,8889

Page 55

52


−==

16
50
7

TAn
−−
== −

8889.945556.297778.6
5556.292222.91111.2
7778.61111.25556.0

1NQxx

−=
=

7
3
1

z
y
x

x
Kontrol−=
=

7
3
1

z
y
x

x
0=−⋅ xA

=
143
132
261

A

=⋅

2
4
5

xA=

=−⋅

0
0
0

2
4
5

2
4
5

xA

Page 108

KAYNAKLAR1. Ergün ÖZTÜRK, Dengeleme Hesabı, Cilt I, K.T.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi,
K.T.Ü. Basımevi, Genel Yayın No: 119, Fakülte Yayın No: 38, Trabzon, 1991.


2. Hüseyin DEMİREL, Dengeleme Hesabı, Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Üniversite Yayın No:

YTÜ.İN.DK-05.0735, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, İstanbul,
2005.


3. İbrahim Yüksel, MATLAAB İle Mühendislik Sistemlerinin Analizi ve Çözümü, Nobel

Yayın Dağıtım, Yayın No: 672, Teknik Yayınları Dizi No: 43, ISBN 975-591-656-3,
Ankara, 2004.


4. Laurene V. FAUSETT, Applied Numerical Analysis, Prentice Hall, ISBN 0-13-319849-

9, USA, 1999.


5. Mehmet BAKİOĞLU, Sayısal Analiz, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., ISBN 975-511-353-3,
İstanbul, 2004.


6. Mustafa SÖNMEZ, Sayısal Analiz Ders Notları (Yayınlanmamış), Aksaray

Üniversitesi.


7. Recep TAPRAMAZ, Sayısal Çözümleme, Literatür Yayınları, ISBN 975-8431-82-X,
İstanbul, 2005.


8. Sebahattin BEKTAŞ, Mühendisler İçin Sayısal Çözümleme Basic Program

Örnekleriyle, Samsun, 1998.


9. Hasan HEPERKAN, Uğur KESGİN, (Çeviri: Steven C. CHAPRA, Raymond P.
CANALE), Yazılım ve Programlama uygulamalarıyla Mühendisler İçin Sayısal
Yöntemler, ISBN:975-8431-83-8, Literatür Yayıncılık, 2003.

Page 109

TEMEL BAYRAKÖzgeçmiş


1968 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında

Lisans öğrenimini KTÜ Harita bölümünde tamamladı. 1993 yılında NÜ AMF de asistan olarak

göreve başladı. 1996 yılında Harita Yüksek Mühendisi, 2003 yılında Doktora unvanını aldı. 2005

yılında askerlik görevini HGK da tamamladı. 2009 yılında Doçentlik unvanını aldı. 2010 yılından

itibaren Gümüşhane Üniversitesi MF Harita Mühendisliği Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans

programlarında eğitim-öğretim etkinliğini (Dengeleme Hesabı, İstatistik, sayısal Çözümleme,

Jeodezi, , GNSS, Deformasyon izleme, Heyelan izleme) sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Similer Documents