Download Sfaturi Pentru Sanatate PDF

TitleSfaturi Pentru Sanatate
File Size2.5 MB
Total Pages678
Table of Contents
              Informaţii despre această carte
Prefaţă
Prefaţă la ediţia a doua
Secţiunea 1 — Nevoia lumii
	Mulţimi necăjite
		Pe calea pieirii
		Sărăcia şi păcatul abundă
		Nevoile celor bogaţi
		Bogăţii de durată pentru o comoară pământească
	Un neam decăzut
	Călcarea legilor fizice
		Poporul lui Dumnezeu să trăiască în curăţie
		Nesăbuinţa ignoranţei
		Ca în zilele lui Noe
	Este nevoie de o lucrare de reformă
	Priveliştea ce ne înconjoară
		Dumnezeu, izvorul înţelepciunii şi al puterii
	Religia şi sănătatea
	Iubirea lui Hristos este o putere vindecătoare
	Modul în care vindecă Domnul Hristos
	Medicul creştin ca misionar
		Cine va spune: „Trimite-mă“?
		Îngrijirea bolnavilor
		Metoda de evanghelizare a Domnului Hristos
		Lucraţi cu entuziasm şi ardoare
	Urmările obiceiurilor greşite
	O lume neavertizata
Secţiunea 2 — Lucruri esenţiale pentru sănătate
	Cunoaşterea celor dintâi principii
		Tăgăduirea de sine este esenţială
		Răspunderea părinţilor
	Înţelepciunea din lucrările lui Dumnezeu
	Ţineţi în frâu trupul
	Să adoptăm o dietă simplă
	Răscumpăraţi de Dumnezeu
		Răsplata sfinţeniei
		Lucrarea de sfinţire
		Neamul creştin
	Dezvoltaţi-vă abilităţile
	Cumpătare în toate lucrurile
	Lumea nu constituie un criteriu
	Mişcarea fizică
		Răceala şi aerul proaspăt
		Inactivitatea şi slăbiciunea
	Aerul curat şi lumina soarelui
		Să fie avută în vedere sănătatea sorei medicale
	Respiraţia adâncă
	Superstiţii cu privire la aerul din timpul nopţii
	Influenta aerului curat
	Igienă minuţioasă
	Consumaţi o hrană simplă
	Deprinderile fizice şi sănătatea spirituală
		Experienţa lui Daniel
		Sfinţirea este un principiu viu
	Nefolosirea mâncărurilor cu carne
	Evitaţi lăcomia
	Lecţii din experienţa lui Ioan Botezătorul
	Atitudine binevoitoare şi conduită corectă în viaţa de căsătorie
		Patima nu este dragoste
		Îngrijirea soţiei
		Stăpânirea poftei este importantă
		Importanţa ambianţei plăcute
	Sfaturi pentru femeile însărcinate
		Alimentaţia sugarilor
	Refuzaţi întinarea cu tutun
		Întinarea cu tutun, o ofensă adusă lui Dumnezeu
		Se cere o curăţie strictă
	Folosirea tutunului este contrară evlaviei
		Omul — proprietatea lui Hristos
		O întrebuinţare greşită şi tristă a banilor
		Simţurile naturale sunt amorţite
	O otravă amăgitoare
	Abstinenţa de la narcotice
	Lepădarea de sine şi rugăciunea
	Efectele rele ale ceaiului şi cafelei
		Ceaiul şi cafeaua nu hrănesc
		Lipsa stăpânirii de sine nu-i este plăcută lui Dumnezeu
	Evitaţi folosirea medicamentelor otrăvitoare
		Medicamentele nu vindecă boala
		Puterea restauratoare a naturii
		Remedii naturale
	Îmbrăcămintea sănătoasă
	Puterea voinţei
	O ocupaţie potrivită
	Controlul imaginaţiei
	Cumpătare in munca
	Cumpătare în lucru
	Ordine şi curăţenie
		Un semn exterior de curăţie interioară
		Exemplul mamei
		Învăţarea de adevăruri spirituală
	Îmbăiere frecventă
	Cum să ne păstrăm sensibilitatea
	Către un frate
Secţiunea 3 — Alimentaţia şi sănătatea
	Relaţia dintre alimentaţie, sănătate şi moralitate
		Creşterea şi dezvoltarea personală, o datorie
		Ispitire prin poftă
		Pofta îi stăpânea pe antediluvieni
		Necumpătarea după potop
		Experienţa lui Esau
		Israel dorea oalele cu mâncare ale Egiptului
		Necumpătarea şi nelegiuirea
		Tinerilor noştri le lipseşte stăpânirea de sine
		Răspunderea părinţilor
		Rele produse de mâncarea de carne
		Pregătirea corespunzătoare a hranei, o datorie
		Mâncarea necorespunzătoare distruge sănătatea
		Mâncatul prea des, o cauza a dispepsiei
		Rele care trebuie evitate
		Mâncaţi încet
	Puterea poftei
		O răspundere solemnă
		Efectul alimentelor excitante
		Urmările îngăduinţei
	Credincioşie faţă de reforma sănătăţii
		Răspunderea personală
		Putere prin ascultare
		Mâncărurile cu carne
		„Spre slava lui Dumnezeu“
		Învăţarea principiilor sănătăţii
		Extreme în alimentaţie
		Alimentaţia în diferite ţări
		Un cuvânt către cei şovăielnici
	Părtaşi de natură divină
	Urmările desconsiderării luminii
	Credinciosul faţă de legile sănătăţii
	Gătitul sănătos
	Învăţaţi să gătiţi
	O realizare dintre cele mai importante
	Pâinea nesănătoasă
	Schimbarea alimentaţiei
	O combinaţie vătămătoare
	Hrană lipsită de gust
	O alimentaţie sărăcăcioasă
	Extreme în alimentaţie
	Mâncatul peste măsura
		Stomacul are nevoie de perioade de odihnă
	Mame împovărate de muncă
	Lăcomia — un păcat
	Evitaţi standardele false
Secţiunea 4 — Viaţa în aer liber şi activitatea fizică
	Exemplul Domnului Hristos
	Natura — un manual de studiu
	La ţară
	Izvorul vindecării
	Valoarea vieţii în aer liber
		Natura, medicul lui Dumnezeu
		Mişcarea fizică sănătoasă va face minuni
		Un sanatoriu mic la ţară
		Pilde vii
	Mişcarea fizică, aerul şi lumina soarelui
	Planul originar
	Statul între patru pereţi la şcoală
		Ignoranţa cu privire la cerinţele naturii
		Copiii afectaţi de prea mult studiu
	Metode mai simple
	Echilibru corespunzător între munca fizică şi cea mintală
	Urmările lipsei de activitate fizică
		Studiul in exces
		Indolenţa blestemată
	Cultura fizică
		Petreceri pentru plăcere
		Ocupaţii în aer liber
		O apărare împotriva răului
	Sănătatea si eficienţa
	Perioade de relaxare
	Lumina soarelui în cămin
	Distracţii interzise
	Mişcarea fizică — o cale de restaure
	Mersul pe jos ca mişcare fizică
	Urmările inactivităţii
	Deschideţi ferestrele sufletului
Secţiunea 5 — Sanatoriile — obiectivele şi scopurile lor
	Planul lui Dumnezeu privind sanatoriile noastre
		O lumină călăuzitoare
		Să se promoveze principiile sănătăţii
		Monumente pentru Dumnezeu
		Fântâni de viaţă
	Biserica Sa calificată pentru slujire
	Ape vii pentru suflete însetate
	Sanatoriile şi lucrarea evangheliei
	Instituţii necesare în multe locuri
	În toată lumea
		În ţările europene
		În toate ţările
		Îngerii aşteaptă să conlucreze
		Cooperarea sanatoriilor
	Sanatoriul din Sydney să aibă şi rol educativ
		Slava Evangheliei
		Toţi ar trebui să aibă o parte
	Foloase agricole
	Avertizare împotriva centralizării
		Economie şi bunăvoinţă
		Umilinţă şi altruism
		Ocazii providenţiale
	Datoria faţă de săraci
		Responsabilităţile bisericii
	Sanatoriile noastre din sudul Californiei
		Valoarea vieţii în aer liber
		Găsirea de locuri potrivite
	Sabatul în sanatoriile noastre
		Semnul ordinii care domneşte între noi
		Niciodată să nu fie neglijaţi bolnavii
		Liberi de grijile lumeşti
		Chemaţi să fim un popor sfânt
	Nu sunt necesare sanatorii mamut
	Distracţiile în sanatoriile noastre
	Încurajaţi-vă unii pe alţii
		Şcoli aproape de sanatorii
		Rostiţi cuvinte de încurajare
		Comportament asemenea Domnului Hristos
	Punctele de vedere denominaţionale să nu fie impuse pacienţilor
	Pentru toate grupările şi clasele
	Tratament medical, vieţuire corespunzătoare şi rugăciune
	Centre de influenţă şi instruire
	Înalta chemare a lucrătorilor din sanatoriile noastre
		O atmosferă plină de pace
		O comoară de experienţă
		Încrederea în sine, un pericol
	Înlocuitori sănătoşi
Secţiunea 6 — Cum asigurăm succesul în lucrarea din instituţii
	Secretul succesului
	Cultura morală şi intelectuală
		Puterea adevărului
		Ineficienta nu-i este pe plac lui Dumnezeu
		Influenţa lucrătorilor temători de Dumnezeu
		Vor învăţa ei înşişi şi vor învăţa şi pe alţii
	Reforma sănătăţii la sanatoriu
	Rezultatele efortului credincios
	Menţineţi un standard înalt
	Localizarea sanatoriilor
		În afara oraşelor mari
		În mijlocul scenelor din natură
		Împrejurimile oraşelor mari sunt nefavorabile
		Efectele vieţii în aer liber
		Pericolele vieţii în oraşele mari
	Nu printre cei bogaţi
	Nu pentru căutătorii de plăceri
	Condiţiile din oraşele mari
	Economie în înfiinţarea sanatoriilor
		Etalarea exterioară nu este de dorit
		Exemple de altruism
		Clădirile noastre să reprezinte credinţa noastră
		Confortul este mai important decât eleganţa
		Conlucrători cu Dumnezeu
	Avantajele clădirilor din lemn
	Economie în lucru
		Principiul trebuie să stăpânească
	Loialitate faţă de instituţiile noastre
	Sanatoriul — un câmp misionar
	Ataşamentul faţă de principiu
	Spre slava lui Dumnezeu
	Capelanul si lucrarea sa
	Ţineţi adevărul în curăţia lui
	Pentru binele altora
	Este nevoie de lucrători
		Personal medical cu experienţă
	Tactul este esenţial
	Cum procedăm cu sentimentalismul
	Puterea innobilatoare a gândurilor curate
	Critica şi căutarea greşelii
	Urmările păcatului nutrit
	Privind la Isus
		Economia şi lepădarea de sine
	Colaborarea între şcoli şi sanatorii
	Echitate în privinţa salariilor
	Să facem economie din principiu
	Compensaţie
	Nu salarii exorbitante
	Săi ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor
		Ce poate face o instituţie pentru o altă instituţie
		Este nevoie de o reformă
		Chestiunea salariilor
		Canale de binecuvântare
	Lucratorii de la sanatoriu
	Recunoaşterea lucrului cinstit
	Exemplul Domnului Hristos
		O lucrare vastă
	Simplitate şi economie
Secţiunea 7 — Medicul creştin
	O chemare plină de responsabilitate
		Un exemplu in cumpătare
		Un vindecător al bolilor spirituale
		Obişnuinţa cu suferinţa
		Nevoia de simpatie a medicului
		Necredincioşia şi infidelitatea
	Lucrarea medicului pentru suflete
		Trebuie imitate metodele Domnului Hristos
		Domnul Hristos a luminat mormântul
		Medicul poate îndrepta către Domnul Isus
		Lauda să fie adusă lui Dumnezeu
		Un cuvânt la timp
	Sfera medicilor conducători
		Lumina lor să strălucească în afară
	Gata pentru orice lucrare bună
	Mărturie de partea adevărului
	Tratamentul minţii
		Controlul unei minţi asupra alteia
	Milă asemenea celei a lui Isus
		Vindecarea leproşilor
	Răbdare şi simpatie
	Un sol al milei
		Îndreptaţi mintea către Domnul Isus
		Păcat şi boală
	Medicii să-şi menajeze puterile
	O lucrare care va dura
		Adevărul prezent conduce in sus
		Fiecare trebuie să-şi facă partea sa
		Solia pentru acest timp
		Semnul relaţiei noastre cu Dumnezeu
		Temelia unei reforme de durată
	Fiecare la locul său
	Primejdii şi ocazii
		Valoarea odihnei, a studiului şi a rugăciunii
		Integritatea şi promptitudinea sunt esenţiale
		Rafinament şi delicateţe
		Nevoia de moaşe pricepute
		Cauzele bolii trebuie înţelese
	Pericole datorate succesului
	Biblia — sfătuitorul tău
		Reţete ale marelui medic pentru odihnă
	Calificări necesare
	Rugăciunea pentru bolnavi
		O experienţă din cele mai solemne
		Potrivit cu voia Sa
	Supunere şi credinţă
		Credinţă şi calm
		Credinţă şi ascultare
	Credinţă şi fapte
	Recunoştinţă pentru sănătate
	Influenţa medicului
		Scoateţi apă din izvorul ascuns
		Comuniune zilnică cu Dumnezeu
		Fiţi activi şi vegheaţi
	Ascultare şi fericire
Secţiunea 8 — Surorile medicale şi personalul ajutător
	Urmaţi metodele Domnului Hristos
		Lucratorii Evangheliei să slujească celor bolnavi
		Învăţaţi pe oameni principiile reformei sănătăţii
	Lucrare din casă în casă
	Apel către misionarii medicali
		Sanatoriile ca instrumente pentru lucrarea misionară
		Lucrarea din marile oraşe
		Instruirea pentru o lucrare grabnică
		Surori medicala ca evanghelişti
		Organizarea de grupe
	O lucrare urgentă
	Datoriile şi privilegiile lucrătorilor de la sanatoriu
		Valoarea relaţiilor sociale
		Frumuseţea sfinţeniei
		O lumină pentru lume
		O putere modelatoare
		Înaintare în cunoştinţă
	Voioşia
		O minte pregătită
	Eficienţa depinde de tărie
	Integritatea între lucrători
		Fidelitate
	Un tablou trist
		Critică neplăcută
	Valurile influenţei
	Puterea asocierii
		Alegeti-vă tovarăşi nobili
		Studiaţi Scripturile
		Evitaţi flirtul
		Să nu vă fie ruşine de muncă
	În şcolile noastre
	Lipsă de economie
	Influenţa noastră
	Nevoia de ocazii favorabile pentru cultura creştină
Secţiunea 9 — Predarea principiilor de sănătate
	Biserica ar trebui să se trezească
		Toţi pot contribui
		Studiul în cămin
		Tinerii, braţul de ajutor al lui Dumnezeu
		Studiul fiziologiei
		Învăţaţi pe copii
	Slujitorii Evangheliei să înveţe pe oameni reforma sănătăţii
	Reformă în cumpătare
	La adunările în corturi
	O lucrare bună îngreunată
	Răspândirea principiilor temperanţei
		Colaborarea cu lucrătorii de la Christian Temperance
	Învaţaţi cu înţelepciune
	Exercitarea corectă a voinţei
	Semnaţi declaraţia
	Încercări premature
	Susţineţi reforma sănătăţii
		Sfat cu privire la misiunile din oraşele mari
		Mergeţi înainte
	Trebuie susţinută continuarea reformei
		Poporul lui Dumnezeu să fie purtător de lumină
	Trăiţi convingerile pe care le aveţi, învăţaţi pe alţii adevărul
	Este nevoie de sanatorii in Washington şi în alte locuri
	Educaţi, educaţi, educaţi
		Să ştim să gătim sănătos
		Învăţaţi cu înţelepciune şi prin exemplu
		Medicul, un profesor
		Lucrarea bisericii
	Indiferenţă şi necredinţă
	Avertizare împotriva medicilor spiritişti
		Experienţa lui Ahazia
		Încrederea neînţeleaptă
		Dumnezeu, ajutorul poporului său
	Distrugerea pe care o urzeşte Satana
	Colportorul — un profesor
		Valoarea publicaţiilor noastre
		Să învăţăm pe alţii prin exemplu
		Să îngrijim de bolnavi
		O lucrare sacră şi importantă
	Răspândiţi literatura
		Broşuri cu privire la reforma sănătăţii
		Broşuri in multe limbi
	Invitaţia
	Pilde în reforma sănătăţii
	De ce să avem sanatorii?
Secţiunea 10 — Lucrarea prin alimente sănătoase
	Pregătirea de mâncăruri sănătoase
		Cunoştinţa trebuie împărtăşită şi altora
		Valoarea fructelor proaspete
	Credincioşie practică
	Educaţi-i pe oameni
		Alegerea alimentelor
		Folosirea produselor din grupa nucilor
		Reforma să fie progresivă
		Învăţaţi pe oameni cu înţelepciune
		Fiţi purtători de lumină
	Lucrarea prin restaurante
		Folosirea materialelor de citit
		Grijă pentru angajaţi
		Avantajele restaurantelor mici
	Învăţaţi pe copii să gătească
	Restaurante în oraşele mari
	Restaurante şi camere pentru tratament
	Închise în Sabat
	Sfinţenia Sabatului
	Alimente sănătoase în toate ţările
	În statele din sud
	Ca o întreprindere a şcolii
Secţiunea 11 — Lucrarea misionară medicală
	Lucrare de pionierat
		Medicul iubit
		Exemplul Domnului Hristos
		Este nevoie de împreună simţire şi susţinere
		Instituţii mici în mai multe locuri
		Mila şi împreuna simţire trebuie cultivate
	Evanghelizarea medicală
		Virtutea caracterului
		Ignoranţa voită este un păcat
		Tineri valoroşi să fie aleşi
	O ilustrare
	Vastitatea lucrării
	Pregătiţi noi terenuri
	Domnul Hristos — exemplul nostru
		Ascultare şi înţelegere
		Urmaţi-vă conducătorul
	O lucrare unită
		Tărie prin efort unit
		Slăbiciune prin despărţire
		Consideraţi cauza lui Dumnezeu ca un întreg
		„Strângeţi rândurile“
		Vegheaţi!
	Cuvinte de avertizare adresate unui medic din conducere
		Formează misionari medicali
		Lucrarea noastră pentru astăzi
		Nici o schimbare în lucrarea lui Dumnezeu
	Răzvrătire împotriva reformei sănătăţii
	Nu o lucrare separată
	Exemplul misionarului medical
		Neliniştea familiei sale
		Duşmănia fariseilor
		Îndreptaţi atenţia către Isus
	Evanghelia în practică
		Sunt necesare reforme
		Nevoia unui sanatoriu
		Toate categoriile să beneficieze
		Pastorii să lucreze potrivit cu planul Evangheliei
	Cu credinţă şi umilinţă
	Să pătrundem
		Marele Medic, alături de fiecare lucrător
	Evanghelişti misionari medicali
		Încurajare pentru lucrătorii tineri
	Metode şi planuri
		Conferinţele să folosească misionari medicali
	Medici şi evanghelişti
		În strânsă legătură cu oamenii
		Sugestii practice pentru medici
	Lucraţi în oraşele mari
		Medicii din oraşele mari
		Oamenii bogaţi vor fi de ajutor
		Cursuri de gătit în multe locuri
		Domnul lucrează împreună cu ei
	Un mijloc de a învinge prejudecăţile
	Sanatoriile — avanposturi în oraşele mari
		Lucrare energică în Boston
		Răscumpăraţi vremea
	Lucrarea de predicare şi lucrarea medicală
Secţiunea 12 — Pilde pentru turmă
	Importanţa exemplului bun
		Valoarea unei vieţi consecvente
		Epistole vii
		Întristarea Duhului Sfânt
		Indiferenţă şi împotrivire
		Datoria creştinului
	Datoria de a ne păstra sănătatea
		Lucrul în aer liber — o binecuvântare
		Mâncatul în mod neregulat şi indigestia
	O minte clară
	Curăţie socială
		Experienţa lui Israel - o avertizare
		Modele de credincioşie
	Mişcarea fizică şi alimentaţia
		Sistemul nervos deranjat
		Lepădarea de sine şi eficienţa
		Cine să aibă controlul?
	Este nevoie de reforma
		Relele datorate consumului de carne
		Greşeli comune în alimentaţie
		Mâncarea în Sabat
		Reforma sănătăţii şi spiritualitatea
		Este nevoie de o reforma
	O mişcare reformatoare
Secţiunea 13 — Sfinţirea vieţii
	Lumini în mijlocul întunericului
	O lecţie din căderea lui Solomon
	Sfaturi către medici şi surori medicale
		Îndrumători şi sfătuitori cu experienţă
		Medicii să fie circumspecţi
		Încredere în Isus
		Factori care aduc boala
		Exemplul lui Iosif
		Păstrarea sănătăţii
		Evitaţi etalarea
		Trăiţi o viaţă sfântă
		Să aveţi o influentă mântuitoare
		Fiţi tari în Domnul
	Preţul sănătăţii
	Simplitate în îmbrăcăminte
		Îmbrăcămintea la modă, o piatră de poticnire
		Reforma în îmbracaminte
		Îmbrăcămintea noastră — o mărturie
		Copiii supuşi modei
		Podoabe nepieritoare
		Efectul îmbrăcămintei asupra principiilor morale
	Extreme în îmbrăcăminte
	Rochii indecente
	Părinţii ca reformatori
		Unde începe necumpătarea
		Responsabilitatea mamei
		Cumpătarea în cămin
	Feriţi-vă de stricăciunea morală
		Respingeţi familiaritatea necuviincioasă
		Curăţie şi sfială
	Unica siguranţă
	Slujitori ai păcatului
		Tineri prinşi în cursă
		Roadele indolenţei
		Un exemplu de decădere
		Principiul moral — singura apărare
	Orbiţi de păcat
		Reformatori ipocriţi
	Evlavia şi sănătatea
		Facerea de bine — cel mai bun medicament
		Lenevia şi descurajarea
		Adevărata religie înnobilează mintea
		Un pas înainte
	Religia şi mulţumirea
	A nutri necazuri imaginare este un lucru vătămător
	Nevoia de consacrare
	Abstinenţă totală
            

Similer Documents