Download Simulari Si Proiecte de Management Capatina PDF

TitleSimulari Si Proiecte de Management Capatina
File Size1.9 MB
Total Pages56
Document Text Contents
Page 1

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA

AFACERILOR

DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI

CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

SIMULĂRI ŞI PROIECTE DE
MANAGEMENT

SUPORT DE CURS DESTINAT STUDENŢILOR DE

LA SPECIALIZAREA: MANAGEMENT, an III

Conf. univ. dr. ec. ALEXANDRU CĂPĂŢÎNĂ

Conf. univ. dr. ec. ROZALIA NISTOR

Galaţi, 2013

Page 2

2

Simularea managerială – metodă eficientă de formare şi
perfecţionare a specialiştilor în management

Simulările manageriale reprezintă metode active de pregătire a
studenţilor facultăţilor economice, specializarea Management, cursanţilor
unor studii post-universitare de tip MBA, precum şi a managerilor firmelor
care doresc să-şi îmbunătăţească abilităţile în luarea deciziilor într-un mediu
de afaceri din ce în ce mai complex şi instabil.

O simulare managerială, indiferent de gradul de complexitate şi
tipologia deciziilor, implică următoarele caracteristici de bază:
 existenţa unui coordonator al simulării şi a mai multor participanţi,

cărora le revin roluri de decidenţi; principalele sarcini ale
coordonatorului simulării sunt: constituirea echipelor care vor
participa la simulare, prezentarea condiţiilor generale şi particulare ale
simulării, procesarea şi evaluarea deciziilor luate de către participanţi,
stabilirea clasamentului în funcţie de indicatorii obţinuţi de către
fiecare echipă;

 existenţa unui scenariu şi a unui set de reguli prestabilite, obligatoriu
de respectat de participanţii la simulare, care reflectă coordonatele
principale ale domeniilor simulate (marketing, producţie,
aprovizionare, financiar-bancar, etc.);

 o succesiune de decizii luate de către participanţi pe perioada
desfăşurării simulării; rezultatele obţinute în urma procesului de
simulare după o perioadă servesc drept baza de plecare pentru
deciziile perioadei imediat următoare;

 stabilirea echipei câştigătoare de către coordonator, pe baza criteriilor
specificate la începutul simulării.

Aportul formativ şi de perfecţionare a simulărilor manageriale este cu
atât mai mare cu cât întrunesc o serie de calităţi, dintre care cele mai
importante sunt:
 să fie într-o cît mai mare măsură posibilă realiste, atât în ceea ce

priveşte modelarea unor funcţii de răspuns ale unor fenomene
economice din cadrul activităţilor simulate, cât şi evalurea rezultatelor
finale, pe baza unui set de indicatori economico-financiari;

 să modeleze şi să simuleze situaţii tipice din cadrul firmelor,
concentrînd abilităţile participanţilor asupra luării deciziilor privind
situaţiile cel mai frecvent întîlnite în cadrul sistemelor de management
ale firmelor;

Page 28

28

 decizii modernizare: -
 decizii cercetări marketing: -

Fig. 25 – Înregistrarea deciziilor firmei PANDA BEER pe prima lună

5. SUPPER BEER:
 decizii achiziţii materii prime: 2.300 kg;
 decizii producţie: 25.000 baxuri;
 decizii vânzare acţiuni: 0;
 decizii cumpărare acţiuni: 0;
 decizie preţ: 24 EUR;
 decizii publicitate: 9.500 EUR;
 decizii promovare: 7.000 EUR;
 decizii forţă vânzare: 6.500 EUR;
 decizii contractare credite: -
 decizii modernizare: -
 decizii cercetări marketing: -

Page 29

29

Fig. 26 – Înregistrarea deciziilor firmei SUPPER BEER pe prima lună

6. TAZY BEER:
 decizii achiziţii materii prime: 2.650 kg;
 decizii producţie: 32.000 baxuri;
 decizii vânzare acţiuni: 0;
 decizii cumpărare acţiuni: 0;
 decizie preţ: 27 EUR;
 decizii publicitate: 12.000 EUR;
 decizii promovare: 9.000 EUR;
 decizii forţă vânzare: 11.000 EUR;
 decizii contractare credite: -
 decizii modernizare: -
 decizii cercetări marketing: -

Page 55

55

Clasamentul firmelor în funcţie de performanţele obţinute după a doua
rundă a simulării poate fi vizualizat în raportul Rezultate:

Fig. 57 – Raportul Rezultate după a doua lună a simulării

Modificările asupra condiţiilor iniţiale ale firmelor, generate de
deciziile de cumpărare respectiv vânzare acţiuni, investiţii în modernizarea
capacităţilor de producţie precum şi în creşterea acestora pot fi observate în
raportul Firme, generat de aplicaţia Simulare Managerială, după a doua
lună:

Fig. 58 – Situaţia indicatorilor firmelor participante la simulare după
a doua lună

Page 56

56

BIBLIOGRAFIE

1. Applehans, W., Globe, A., Laugero, G. - „Managing Knowledge. A
Practical Web-Based Approach”, Reading (MA, USA) 1999

2. Becker J. - „Knowledge Management, an integrated approach”,
Pearson Education Publishing, June 2004

3. Bocij P. – „Business Information Systems: Technology, Development
and Management”, Pearson Education, London, 2008

4. Brown S., M. Gulycz – „Performance Driven CRM Organizations”,
John Willey & Sons, New York, 2002

5. Drucker P. - „Managing in the next society”, Elsevier Publishing,
2002

6. Fotache D. – „Groupware”, Ed. Polirom, Iaşi, 2002
7. Friedman V. - „Creating communities of inquiry in communities of

practice”, London Sage Publishing, 2001
8. Joseph M. - „ Enterprise information portals and knowledge

management”, Butterworth Heinemann, 2003
9. Lopes J, - „The new business models in the knowledge economy: The

strategic way to value creation”, Electronic Journal of Knowledge
Management, 2006

10.Maier R.: „Knowledge management systems: Information and
Communication Technologies for Knowledge Management”, Springer
Link, Berlin, 2006

11.Nistor R., Căpăţînă A.– „Simulări şi proiecte de management-
marketing”, Ed. Academica, Galaţi, 2005

12.Pearlson K., Saunders C. – „Managing and Using Information
Systems – A Strategic Approach”, Ed. John Willey&Sons, New York,
2003

Similer Documents