Download SKT Pengetua PDF

TitleSKT Pengetua
File Size141.8 KB
Total Pages24
Document Text Contents
Page 23

8.5 Menyemak dan memastikan
imbangan Buku-Buku Tunai
SUWA, KERAJAAN, ASRAMA

Tarikh semakan sebelum 1hb setiap
bulan

8.7 Menjawab teguran Audit Tarikh jawapan Dalam tempoh 30 hari
dari tarikh terima surat

8.8 Menyemak Penyata Akaun
Tahunan Sekolah

Tarikh PATSKOM diserahkan
sebelum 28 Februari
2010

9.0 PERHUBUNGAN LUAR

Bil Ringkasan Aktiviti/Projek
(Senarailan aktiviti/Projek)

Petunjuk Prestasi
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

SASARAN KERJA PENCAPAIAN
SEBENAR

ULASAN

9.1 Mengetuai dan melaksana
semua majlis rasmi seperti
sukan sekolah,hari terbuka,hari
kokurikulum dan lain-lain.

Dilaksanakan mengikut
keperluan berpandu kepada
ketetapan takwim dan surat
arahan.

Dilaksanakan mengikut
petunjuk prestasi

9.2 Menghadiri majlis rasmi(luar)
anjuran PPD/JPN/KPM/
Agensi Luar

Mengikut arahan dan surat
jemputan dari masa ke
semasa sepanjang tahun.

Dapat menghadiri atau
mewakilkan 90% dari
jemputan yang diterima.

9.3 Mesyuarat Agung PIBG Tarikh pelaksanaan Sebelum 31 March
setiap tahun.

9.4 Mesyuarat AJK
PIBG

Dilaksanakan sekurang-
kurangnya 4 kali setahun dan
2/3 daripada AJK PIBG hadir
dalam mesyuarat yang
diadakan.

Menghadiri 80%
daripada mesyuarat yang
diadakan.

23

Similer Documents