Download SQ Duhovna Inteligencija PDF

TitleSQ Duhovna Inteligencija
File Size1.1 MB
Total Pages240
Document Text Contents
Page 2

ZAHVALE

Željela bih zahvaliti Quentinu Baeru i savjetnicima iz Cambridge Ma-
nagementa na velikodušnoj pomoći pri istraživanju provedenom za
ovu knjigu i pri njezinom pisanju.

Zahvaljujem na dopuštenju da navedem sljedeća djela:

»Iscjeljenje« iz Zbirke poezije D. H. Lawrenca, u izboru V. de Sola
Pintoa, F.VV.Robertsa, copyright 1964., 1971., s dopuštenjem Angela
Ravaglija i CM. Weekleyja, upravitelja ostavštine Friede Lawrence
Ravagli. Pjesma je tiskana uz dopuštenje Viking Penguina, odjela
Penguin Putnom Inc., i Laurence Pollingera Ltd.

Pjesme »Neprestano mislim na one koji su bili istinski veliki«,
Stephena Spendera, iz njegove Zbirke poezije, i »Little Gidding« iz
Četiri kvarteta, T.S. Eliota, tiskane su uz dopuštenje Faber and Faber
Limited.

Stihovi iz Soneta 4, Soneta Orfeju, Rainera Maria Rilkea, u izbo­
ru i prijevodu CF. MacIntyrea, copyright 1960, korišteni su uz do­
puštenje University of California Press.

Izvaci iz Gospodara prstenova, J.R.R. Tolkiena, tiskani su uz do­
puštenje HarperCollins Publishers.

Stihovi iz Devinskih elegija Rainera Maria Rilkea, u prijevodu
Stephena Cohna, korišteni su uz dopuštenje Carcanet Press Limited.

Stihovi iz Gitanđalija, Rabindranata Tagorea, tiskani su uz do­
puštenje izdavačkog odjela Visva-Bharati u sklopu Visva-Bharati
University, Kalkuta.

Izvadak iz O ljubavi i drugim poteškoćama, Rainera Maria Rilkea,
u prijevodu J.J.L. Mooda, copyright 1975., korišten je uz dopuštenje
W.W.Norton & Co., New York.

Page 121

i prema novim stvarima, ljepotu svijeta i dubok idealizam. Autorica
Caroline Myss veže kršćanski sakrament braka s tom čakrom.

DUBLJI KORIJENI
REALISTIČNE OSOBNOSTI

Realistična osobnost koju privlači borba i materijalna postignuća,
može se povezati s rimskim bogom rata Marsom (grčkim Aresom).
Kao ni realističan tip osobnosti tako ni Mars nije osobito intelektua­
lan ili sućutan, ali očituje veliku ustrajnost i hrabrost. Prateći jun-
govski arhetip je junak koji se bori protiv sila tame (sjena) da bi oteo
blago za sebe i druge.

Dublja psihička energija realističnog tipa ukorijenjena je u petoj
ili grlenoj čakri. Zadatak ove čakre je preusmjeravanje sila i energije
iz prve 4 čakre u više svrhe promišljanja prosvjetljenja. Prikaza­
na kao lotos sa šesnaest sivkasto bisernih latica, grlena se čakra veže
za hinduskog boga Šivu u hermafroditskom obliku, zaogrnutog ti­
grovim krznom što vitla trozupcem, borbenom sjekirom, mačem i
gromom. Neki autori vežu petu čakru za grublju realnost odraslog
života i volju da se ustraje usprkos teškoćama.

DUBLJI KORIJENI
PODUZETNE OSOBNOSTI

Poduzetna osobnost čiji je glavni motiv samopotvrdivanje i sklono­
st velikim zamislima i političkim igrama može se povezati s rim­
skim Jupiterom (grčkim Zeusom), praocem vladarom bogova i čo­
vječanstva. Jupiter je bio bog neba, oluje i oplođujuće kiše. Moćan i
domišljat, ali uz to zlovoljan i nerijetko tiranin. Kao svaki političar
volio je kovati grandiozne planove, često s katastrofalnim posljedi­
cama. Odgovarajući jungovski arhetip je Veliki otac, simbol vodst­
va i autoriteta.

Poduzetna osobnost crpi duhovnu energiju iz šeste ili čeone ča­
kre. Smještena iznad i između obrva opisana je kao lotos s dvije po­
sve bijele peteljke. Na tom bijelom lotosu sjedi šestoglava božica Ha-
kini koja podaruje dobrostivost i rastjeruje strahove. Joseph Camp­
bell spominje hinduističke mislioce prema kojima je čovjek kad
postigne razinu te čakre posve obuzet vizijama božanskog. Drugi

Page 239

jednom biti nevidljiva? Zemljo! nevidljiva!
Ako ne preobrazba, što tvoj je nalog za me?
Zemljo, ljubljena, hoću. O, vjeruj!
Ne treba ti više proljeća da me osvojiš - jedno,
ah, jedno jedino već krvi je mojoj previše.
Za te odlučih se odavna: bezimen al' već obilježen.
Svagda bila si u pravu,
smrt, dobro poznata i naša
tvoj dar je, tvoj sveti naum.
Gle, ja živim! Što to živi u meni? Ni djetinjstvo, ni budućnost
ne umanjuju. Nadilazeći sve brojeve,
to čisto bivstvo kulja u mome srcu.*

Duhovno inteligentno poimanje smrti sagledava cjelokupni, ši­
ri kontekst bivstva u kojem je smrt samo jedno od stanja u nepre­
kidnom toku.

NE ZABORAVITE PITANJA
I eto, stigli smo do kraja ove knjige. Za mene je to bilo dugo i na tre­
nutke bolno putovanje, jer zahtjevi duhovne inteligencije nisu mali.

Visoka SQ zahtijeva od nas da budemo duboko iskreni prema
sebi, duboko svjesni sebe. Ona zahtijeva da se suočimo s mogućnoš­
ću izbora i da shvatimo da je ponekad pravi odabir onaj najteži. Vi­
soka SQ zahtijeva visok stupanj osobnog integriteta. Ona traži da
osvijestimo duboko središte sebe koje nadilazi sve djeliće na koje su
rascjepkani naši životi, i da živimo iz njega. Ona zahtijeva da se sa­
beremo i pritom sabiranju rasutih dijelova uključimo i one dijelove
sebe koje je bolno i teško prihvatiti. Ali visoka SQ nadasve zahtije­
va da budemo otvoreni iskustvu, da povratimo svoju sposobnost
gledanja na život i druge začuđenim pogledom djeteta. Ona traži
od nas da se prestanemo skrivati u onome što već znamo i da nepre­
stano istražujemo i učimo iz onoga što ne znamo. Ona zahtijeva da
živimo pitanja radije nego odgovore. Završit ću još jednom citiraju­
ći Rilkea:

Preneseno prema engleskom prijevodu i prijevodu Zvonimira Mrkonjića,
Matica hrvatska 1998.

Similer Documents