Download Stanislavski-Bir Rol Yaratmak PDF

TitleStanislavski-Bir Rol Yaratmak
File Size6.2 MB
Total Pages298
Table of Contents
              stanis - 0001
stanis - 0002
stanis - 0003
stanis - 0004
stanis - 0005
stanis - 0006
stanis - 0007
stanis - 0008
stanis - 0009
stanis - 0010
stanis - 0011
stanis - 0012
stanis - 0013
stanis - 0014
stanis - 0015
stanis - 0016
stanis - 0017
stanis - 0018
stanis - 0019
stanis - 0020
stanis - 0021
stanis - 0022
stanis - 0023
stanis - 0024
stanis - 0025
stanis - 0026
stanis - 0027
stanis - 0028
stanis - 0029
stanis - 0030
stanis - 0031
stanis - 0032
stanis - 0033
stanis - 0034
stanis - 0035
stanis - 0036
stanis - 0037
stanis - 0038
stanis - 0039
stanis - 0040
stanis - 0041
stanis - 0042
stanis - 0043
stanis - 0044
stanis - 0045
stanis - 0046
stanis - 0047
stanis - 0048
stanis - 0049
stanis - 0050
stanis - 0051
stanis - 0052
stanis - 0053
stanis - 0054
stanis - 0055
stanis - 0056
stanis - 0057
stanis - 0058
stanis - 0059
stanis - 0060
stanis - 0061
stanis - 0062
stanis - 0063
stanis - 0064
stanis - 0065
stanis - 0066
stanis - 0067
stanis - 0068
stanis - 0069
stanis - 0070
stanis - 0071
stanis - 0072
stanis - 0073
stanis - 0074
stanis - 0075
stanis - 0076
stanis - 0077
stanis - 0078
stanis - 0079
stanis - 0080
stanis - 0081
stanis - 0082
stanis - 0083
stanis - 0084
stanis - 0085
stanis - 0086
stanis - 0087
stanis - 0088
stanis - 0089
stanis - 0090
stanis - 0091
stanis - 0092
stanis - 0093
stanis - 0094
stanis - 0095
stanis - 0096
stanis - 0097
stanis - 0098
stanis - 0099
stanis - 0100
stanis - 0101
stanis - 0102
stanis - 0103
stanis - 0104
stanis - 0105
stanis - 0106
stanis - 0107
stanis - 0108
stanis - 0109
stanis - 0110
stanis - 0111
stanis - 0112
stanis - 0113
stanis - 0114
stanis - 0115
stanis - 0116
stanis - 0117
stanis - 0118
stanis - 0119
stanis - 0120
stanis - 0121
stanis - 0122
stanis - 0123
stanis - 0124
stanis - 0125
stanis - 0126
stanis - 0127
stanis - 0128
stanis - 0129
stanis - 0130
stanis - 0131
stanis - 0132
stanis - 0133
stanis - 0134
stanis - 0135
stanis - 0136
stanis - 0137
stanis - 0138
stanis - 0139
stanis - 0140
stanis - 0141
stanis - 0142
stanis - 0143
stanis - 0144
stanis - 0145
stanis - 0146
stanis - 0147
stanis - 0148
stanis - 0149
stanis - 0150
stanis - 0151
stanis - 0152
stanis - 0153
stanis - 0154
stanis - 0155
stanis - 0156
stanis - 0157
stanis - 0158
stanis - 0159
stanis - 0160
stanis - 0161
stanis - 0162
stanis - 0163
stanis - 0164
stanis - 0165
stanis - 0166
stanis - 0167
stanis - 0168
stanis - 0169
stanis - 0170
stanis - 0171
stanis - 0172
stanis - 0173
stanis - 0174
stanis - 0175
stanis - 0176
stanis - 0177
stanis - 0178
stanis - 0179
stanis - 0180
stanis - 0181
stanis - 0182
stanis - 0183
stanis - 0184
stanis - 0185
stanis - 0186
stanis - 0187
stanis - 0188
stanis - 0189
stanis - 0190
stanis - 0191
stanis - 0192
stanis - 0193
stanis - 0194
stanis - 0195
stanis - 0196
stanis - 0197
stanis - 0198
stanis - 0199
stanis - 0200
stanis - 0201
stanis - 0202
stanis - 0203
stanis - 0204
stanis - 0205
stanis - 0206
stanis - 0207
stanis - 0208
stanis - 0209
stanis - 0210
stanis - 0211
stanis - 0212
stanis - 0213
stanis - 0214
stanis - 0215
stanis - 0216
stanis - 0217
stanis - 0218
stanis - 0219
stanis - 0220
stanis - 0221
stanis - 0222
stanis - 0223
stanis - 0224
stanis - 0225
stanis - 0226
stanis - 0227
stanis - 0228
stanis - 0229
stanis - 0230
stanis - 0231
stanis - 0232
stanis - 0233
stanis - 0234
stanis - 0235
stanis - 0236
stanis - 0237
stanis - 0238
stanis - 0239
stanis - 0240
stanis - 0241
stanis - 0242
stanis - 0243
stanis - 0244
stanis - 0245
stanis - 0246
stanis - 0247
stanis - 0248
stanis - 0249
stanis - 0250
stanis - 0251
stanis - 0252
stanis - 0253
stanis - 0254
stanis - 0255
stanis - 0256
stanis - 0257
stanis - 0258
stanis - 0259
stanis - 0260
stanis - 0261
stanis - 0262
stanis - 0263
stanis - 0264
stanis - 0265
stanis - 0266
stanis - 0267
stanis - 0268
stanis - 0269
stanis - 0270
stanis - 0271
stanis - 0272
stanis - 0273
stanis - 0274
stanis - 0275
stanis - 0276
stanis - 0277
stanis - 0278
stanis - 0279
stanis - 0280
stanis - 0281
stanis - 0282
stanis - 0283
stanis - 0284
stanis - 0285
stanis - 0286
stanis - 0287
stanis - 0288
stanis - 0289
stanis - 0290
stanis - 0291
stanis - 0292
stanis - 0293
stanis - 0294
stanis - 0295
stanis - 0296
stanis - 0297
stanis - 0298
            
Document Text Contents
Page 149

BÖLÜM V

BİR ROLÜN FİZİKSEL YAŞAMINI
YARATMAK

Bugün Tortsov, çalışmaya şu sözlerle başladı: "Bir oyu­
na ya da role yönelik dolaysız, maddi ve sezgisel bir içsel
yaklaşım arayışımıza devam ederken dikkatinize sunmak
istediğim yeni ve beklenmedik bir yöntemle karşılaşıyo­
ruz. Sistemim içsel nitelikler ile dışsal niteliklerin yakın
ilişkisine dayalıdır. Bu sistem, rolünüze fiziksel bir yaşam
yaratarak onu hissetmenize yardımcı olmak için tasarlan­
mıştır. Bunu birkaç ders boyunca gösterilecek pratik bir
örnek yardımıyla açıklayacağım. Başlangıç olarak, Van­
ya ve Grisha sahneye çıkıp bize Brabantio'nun sarayının
önünde Roderigo ve Iago arasında geçen Othello'nun ilk
sahnesini oynasınlar."

Öğrencilerin şaşkınlık dolu tepkisi "hazırlıksız ya da
metinsiz nasıl oynayabilirler?" şeklindeydi.

"Hepsini oynayamazlar ama bir bölümünün üstesin­
den gelebilirler. Örneğin, sahne Roderigo ve Iago'nun ant­
resiyle başlar. Bir antre yapın. Ardından, iki Venedikli or­
talığı ayağa kaldırmaya koyulurlar. Bunu da yapabilirler."

"Ama bu, oyunu oynamak demek değildir."
"Böyle düşünmekle aldanıyorsunuz. Oyunla uyumlu

bir şekilde davranıyor olurlardı. Şüphesiz, bu en yüzeysel
haliyle olurdu. Ama bu da yeterince zordur; muhtemelen
en basit fiziksel amaçları gerçek bir insanın icra ettiği gibi
icra etmek en zor olan şeydir."

Grisha ve Vanya ne yapacaklarını bilmez bir halde
yan kulise yürüyüp ardından orkestra çukuruna doğru
seğirttiler ve suflör kabininin yanında tereddütle bekleme­
ye koyuldular.

Tortsov'un eleştirisi "siz yolda böyle mi yürürsünüz?"

Page 150

1 42 • Bir Rol Yaratmak

şeklindeydi. "Bu, olsa olsa 'sahne yürüyüşü'ne benziyor.
Ama Roderigo ve Iago oyuncu değiller. Buraya bir şey 'tem­
sil etmeye' ya da 'halkı eğlendirmeye' gelmediler, hatta et­
rafta başka kimse yok. Sokak boş çünkü herkes uykuda."

Grisha ve Vanya girişlerini tekrarladılar ve yine or­
kestra çukurunda durakaldılar.

"Şimdi, her yeni rolle birlikte her şeyi -oturmayı, kalk­
mayı, yürümeyi- en başından öğrenmeniz gerektiğini söy­
lediğimde ne kadar haklı olduğumu görüyorsunuz. Bunun
üzerinden devam edelim! Tortsov "şimdi nerede olduğunu­
zu biliyor musunuz?" diye sordu. "Brabantio'nun sarayı
nerede? Aklınıza her ne geliyorsa onları temel alarak bir
tür plan çizin."

Vanya sandalyelerle bir taslak oluşturarak " saray . . . .
orada ve sokak da . . . . işte şurada" dedi.

Tortsov "Şimdi gidin ve antrenizi bir Ciaha yapın" diye
emretti.

Tortsov'un talimatını yerine getirdiler. Ama daha çok
çaba harcadıkları için çok daha yapaydılar.

Tortsov "Neden yine orkestra çukuruna doğru törensi
bir havada yürüdüğünüzü ve sırtınızı saraya, yüzünüzü
bize vererek durduğunuzu anlayamadım" dedi.

Grisha "Görmüyor musunuz, aksi halde seyirciye sır­
tımızı dönmüş olacaktık " diye açıkladı.

Vanya "Bunu yapamazdık doğrusu" diye vurguladı.
Tortsov "Size sarayı sahne gerisine koymanızı kim

söyledi?" diye sordu.
"Başka neresi olabilirdi?"
Tortsov "Sağ ya da sol tarafta, orkestra çukurundan

mümkün olduğu kadar uzakta. Böylece hem binayı göre­
cektiniz, hem de profiliniz bize dönük olacaktı ya da sahne
gerisine biraz bile gitseniz yüzünüzün dörtte üçünü görü­
yor olacaktık" diye açıkladı. "Genel kabul görmüş sahne
kuralları ve onları nasıl ele alacağınızı bilmelisiniz. Bunlar,
oyuncunun rolünün en yüksek noktasında, mümkün ol­
duğu kadar seyircinin onun yüzünü görebileceği bir şekil­
de durmasını gerektirir. Bu, bir kez kabul ettikten sonra
hep sadık kalmanız gereken bir kuraldır. Madem oyuncu-

Page 298

1
9 786054 238569

Similer Documents