Download Student's Copy Module 1 PDF

TitleStudent's Copy Module 1
File Size953.6 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 20

20

35A 60°

B 120°

C 180°

D 240°

Q

S

P

R

y

x

120°

Page 21

16
17

18

19

20

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

21
22

23

24

25

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

26
27

28

29

30

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

Tahun/ Tingkatan : 3 Mata Pelajaran: MATEMATIK

GUNAKAN PENSIL 2B ATAU BB SAHAJA.
TENTUKAN TIAP-TIAP TANDA ITU HITAM DAN MEMENUHI KESELURUHAN RUANG.
PADAMKAN HINGGA HABIS MANA-MANA TANDA YANG ANDA UBAH

SILA HITAMKAN JAWAPAN DI BAWAH MENGIKUT HURUF JAWAPAN YANG ANDA PILIH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF

Ujian Diagnostik

51
52

53

54

55

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

56
57

58

59

60

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

46
47

48

49

50

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

41
42

43

44

45

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

31
32

33

34

35

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

36
37

38

39

40

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

1
2

3

4

5

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

6
7

8

9

10

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

11
12

13

14

15

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

Konstruk No. Soalan Jumlah
Soalan

Bilangan Soalan
Gagal Dijawab

Kegunaan Guru

K1

K3

K5

K6

K7

K8

K10

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

5

5

5

5

5

5

51

9

2

3

10

4

5

6

7

8

Nama Pelajar:

Nama Sekolah: Modul: 1

Similer Documents