Download Svest i Podsvest PDF

TitleSvest i Podsvest
File Size270.8 KB
Total Pages30
Table of Contents
              SPOLJNI NIVO UMA - SVEST
Tradicionalna Hipnoza
Regresivna Hipnoza
Uklonite uzrok i problem nestaje
Najbrži i provereno najuspešniji način kako da se zauvek oslobodite pušenja je “HIPNOZA”
            
Document Text Contents
Page 15

vam moglo pomoći. Međutim svi oni imaju jednu zajedničku karakteristiku: “Suviše su komplikovani za stalnu,
svakodnevnu primenu”. Sve te metode prosto rečeno, zahtevaju previše napora i vremena, a vi sa svim svojim dnevnim
obavezama, nemate taj višak ni vremena ni energije, zar ne?

Sigurno je da bi ste i Vi želeli da odvojite sat ili dva vremena za svakodnevnu meditaciju, ili za sedenje ispred ogledala i
ponavljanje pozitivnih afirmacija da ste: “Lepi, vitki, uspešni, dobri, privlačni, neodoljivi, itd”. Ali, ko će onda umesto vas
da: ode na posao, skuva ručak, sredi kuću, uči sa decom, pere, pegla i uradi na hiljade drugih, svakodnevnih, tako
dosadnih ali pri tom obaveznih poslova.

Kad bi samo postojao neki jednostavan, praktičan način za stvaranje pozitivnih promena, a koji neće dodatno opteretiti
vaš ionako već naporan dan. Metod koji bi vas motivisao da stalno napredujete, mentalno, emotivno i fizički, a da vam pri
tome ne oduzima ni vreme ni energiju. Zamislite sad, kako bi ste se osećali, ponašali i šta bi ste sve postigli, da sa vama
24 sata dnevno, svakoga dana, ostatak vašeg života, radi najbolji hipnotizer na svetu, a vi pri tome nastavite da se bavite
svojim uobičajenim poslovima.
Zvuči lepo, zar ne?

A, sad evo istine: “Sve to, što ste malopre zamislili - Vi možete postići’’. Zato što taj najbolji hipnotizer na svetu za vas,
ste upravo VI. Svakoga dana u svakom trenutku Vi ste u vašoj glavi. Vi ste taj hipnotički glas koji stalno priča sa vama o
vama. Vi ste taj super hipnotizer koji sugeriše, stvara i potvrđuje sve vaše stavove i percepcije. Vi ste taj hipnotizer koji
vam uvek sugeriše sve vaše postupke i reakcije bez obzira kakvi su. Vi ste taj hipnotički glas u vašoj glavi koji vam
sugeriše kako da se osećate, šta da imate, ko da budete i kako da se ponašate. Vi ste taj moćni hipnotizer koji vas stalno
programira i kreira vašu sadašnjost i budućnost.

Vi to radite non-stop, čitav vaš život. Jednostavno rečeno, Vi ste neverovatno dobri u ulozi samog sebe. Vi superiorno
radite svoj posao hipnotizera. E, upravo iz tog razloga, Vi isto tako možete biti dobri u ulozi Vas onakvim kakvim želite da
budete. To je za vas vrlo lako, zato što možete koristiti sve to što i sad radite, naravno uz male modifikacije.

Te male modifikacije su nešto što se zove aktivna auto-hipnoza odnosno “Emotivni Fokus”. To je jedinstvena metoda
stvaranja pozitivnih promena, najbolja forma ličnog programiranja, koja ne zahteva od vas nikakvo ekstra vreme ni
energiju. Neverovatni rezultati koji se postižu ovom metodom, ne zahtevaju nikakva izmenjena stanja svesti niti
hipnotičkog transa. “Emotivni Fokus” funkcioniše koristeći vaše postojeće svakodnevne navike, obaveze i naizgled
dosadne poslove za stvaranje pozitivnih promena u vašem životu. Sastavni deo ove unikatne metode čine tri povezana
procesa, odnosno koraka.* Definisanje i oslobađanje postojećih osećanja, stavova i ponašanja.

Većina današnjih metoda za stvaranje pozitivnih promena slaže se u jednoj ideji, a to je da naša podsvest predstavlja
komandni centar koji stvara i kontroliše sve naše programe razmišljanja, reagovanja i ponašanja. U skladu sa tim, da bi
napravili neku pozitivnu promenu, neophodno je prvo promeniti podsvesni program. To je apsolutna istina koju i ja
propovedam, ali....

Šta raditi, kad bez obzira na sve naše napore, pozitivne misli i silna ponavljanja pozitvnih afirmacija, nema onih pravih,
trajnih rezultata? Gde je greška? Šta nas to blokira da budemo i imamo sve što želimo?

Pravih i trajnih rezultata nema zato što naša podsvet automatski odbija svaku vrstu promene ukoliko su osećanja vezana
za postojeći stav (navika, reakcija, ponašanje, I sl.) koji želimo da promenimo, jača od svih naših svesnih ideja, razloga i
želja. Ta naša osećanja koja su vezana za taj postojeći stav (navika, reakcija, ponašanje, I sl.) ostaju čvrsta i
nepromenjena sve dok ih ne iskažemo i oslobodimo.

Znači, naša postojeća osećanja su ono što koči i blokira pozitivne promene, a to se dešava zato što je uobičajeni pristup
pozitivnim promenama, koji propagira većina metoda samopomoći potpuno naopak.

U našoj podsvesti može da postoji samo jedna vrsta dominantnih osećanja u vezi bilo čega. Tako da ako želimo nešto da
promenimo, prvo moramo osloboditi naša postojeća osećanja u vezi toga. Naša Podsvest je apsolutno posvećena
očuvanju naših već usvojenih stavova o svemu – čak i onih koja nam sad svesno deluju loše. Da bi smo promenili neki
naš postojeći stav, potrebno je prvo uspostaviti emotivnu harmoniju.

Emotivna harmonija se uspostavlja oslobađanjem postojećih osećanja u vezi tog stava. Oslobađanje osećanja,
predstavlja oslobađanje unutrašnjeg pritiska koji blokira prihvatanje novog znanja, koje stvara nove stavove i navike. Tek
kad uspostavimo našu emotivnu harmoniju, moguće je usvojiti nova znanja, stvoriti nove stavove i tako napraviti trajnu
pozitivnu promenu. Oslobađnje I iskazivanje osećanja je vrlo lak i jednostavan proces. Naravno, neophodno je da ga
prvo naučite i usvojite.* Instaliranje pozitivnih osećanja, stavova i novih ponašanja.

Naučićete kako da koristeći svoje svakodnevne poslove i obaveze, koje ionako stalno radite, pretvorite u svoj stalni
proces ličnog razvoja i napretka. Bićete obučeni kako da odmah primenite ovo znanje u svojim uobičajenim aktivnostima

Page 16

kao što su: rad po kući, odlazak na posao, pranje ruku, izlazak iz kuće i sve ono drugo što stalno radite. Te vaše naizgled
dosadne, nebitne, stalne, svakodnevne aktivnosti su u stvari prava tajna uspeha ove metode stvaranja pozitivnih
promena, koje Vi želite.

Verovatno se pitate, kako nešto tako prosto i obično, kao što je pranje ruku ili izlazak iz kuće, može biti deo stvaranja
pozitivnih promena. Ali, to je ono što metodu “Emotivnog Fokusa” čini tako uspešnom i pri tome zabavnom za vas. Kad
jednom počnete, shvatićete da vam apsolutno svaka vaša aktivnost pruža mogućnost da unapredite svoje zdravlje,
finansije, međuljudske odnose i sve drugo što bilo kad poželite.

Kao većina ljudi danas, verovatno i vi mislite kako nam je život prepun nebitnih, dosadnih aktivnosti i obaveza. Ali, sve
ono što radimo, uvek ima svoje dublje značenje koje utiče na naše raspoloženje, zdravlje i ponašanje. Svaka naša
fizička aktivnost je posledica neke naše mentalne aktivnosti - donošenja odluke da to uradimo. Tumačenje te aktivnosti je
ponovo mentalna aktivnost, koja definiše našu fizičku (telesnu) reakciju. Tako prosto i očigledno, zar ne? Naravno, za
onoga ko zna šta da gleda.

Shvatajući ovu zakonitost našeg uma i koristeći “Emotivni Fokus” dobićete mogućnost da sve vaše svakodnevne
aktivnosti pretvorite u stalni program ličnog razvoja, ne gubeći pri tome ni dragoceno vreme ni energiju. To je vrlo lako i
jednostavno. Naravno, neophodno je da prvo naučite kako se to radi.* Proces potvrđivanja novih, osećanja, stavova i ponašanja.

Jedna od najčešćih tema za filozofsku raspravu i razmenu ideja je pitanje: “Šta je to uspešnim ljudima omogućilo da
postignu uspeh, dok su drugi ljudi sa sličnim ili boljim mogućnostima ostali negde pri dnu’’? Koja je to ljudska osobina ili
karakteristika, koja sudbinski određuje šta će neka osoba postati i šta će uraditi sa svojim životom?


Većina ljudi smatra da neke određene situacije ili faktori poput sreće ili slučajnosti, su ono što određuje nečiju sudbinu.
Drugim rečima oni veruju da su uspešni ljudi imali ili puno sreće ili im se uspeh desio slučajno. Nekada sam i ja tako
mislio. Međutim, sada znam da nema slučajnosti. Radeći godinama sa ljudima svih profila, profesionalno se baveći
njihovim životinim iskustvima kao hipnotizer, došao sam do sledećeg saznanja.


Nisu događaji ti koji oblikuju nečiji život, niti su događaji ti koji određuju kako će se osoba osećati i ponašati, već je to
način na koji osoba tumači, analizira i procenjuje svoja životna iskustva. Značenje koje osoba pridaje nekom događaju su
ono što odredjuje kako će se ta osoba osećati, odluke koje će doneti, akcije koje će preduzeti i prema tome njenu
sudbinu.


Znači proces procenjivanja i lične analize događaja stvara percepciju o događaju. To nas direktno vodi do sledećeg pinja:
“Šta je u stvari analiza ili procena’’? Odgovor je: To je ovo što upravo sad radimo. Mi sada vršimo analizu tj. procenu, zar
ne? Postavljamo pitanja sa ciljem da nešto naučimo i objasnimo. Hm, šta sam ja to sad uradio? Upravo sam postavio
gomilu pitanja, zar ne?

Dakle zaključak se nameće sam: “Analiza ili procena nije ništa drugo nego niz pitanja koja pitamo sebe’’. Prosto
neverovatno, a tako očigledno. Naše stalno, svakodnevno racionalno, logičko analiziranje nije ništa drugo osim procesa
postavljanja pitanja i traženja odgovora na njih.


Ukoliko ste sad nakon čitanja ovoga pomislili: “To je istina, ili To nije istina’’, da biste to pomislili morali ste prvo sebi
(svesno ili nesvesno) postaviti pitanje: “Da li je ovo tačno?’’. Ako ste pak pomislili “Moram da razmislim o tome’’, to u
prevodu znači: “Potrebno mi je da sebi postavim par pitanje u vezi toga’’. Dok razmišljate sad o tome, vi i dalje sebi
postavljate pitanja sa ciljem da formirate svoje mišljenje, zar ne?


Znači, najveći deo razmišljanja kojim se bavimo u toku dana, jeste proces postavljanje pitanja i traženja odgovora. Naša
pitanja definišu naš fokus. Svako pitanje koje postavljamo sebi usmerava naš podsvesni nivo uma, da pronađe odgovor.
Odgovori naše podsvesti na ta postavljena pitanja stižu u obliku telesnih senzacija tj. osećanja. Osećanja onda
usmeravaju našu svest da ih formuliše na njen uobičajeni način.


Prema tome, ukoliko želimo da izmenimo kvalitet naših života, neophodno je da promenimo naša svakodnevna
uobičajena pitanja. Zato što, upravo ta stalna uobičajena pitanja usmeravaju naš fokus i tako definišu kako ćemo se
osećati, a samim tim razmišljati i ponašati.


Da ponovim, izbor pitanja koja postavljamo sebi je izbor našh definicija svega onog što analiziramo. Drugim rečima,
pitanja predstavljaju kompas naše svesnosti. Istina glasi: “ Ili ćete naučiti kako da koristite taj kompas i uvek budete na
pravom putu, ili ćete nastaviti da lutate šumom života”. Izbor je vaš. Kad jednom naučite kako da usmeravate svoju
internu komunikaciju, život postaje stalna zabava.


Ovo je samo kratki prikaz tri procesa koji predstavljaju stalne korake kojima mi usmeravamo naš um i na taj način
definišemo svoju sadašnjost i kreiramo našu budućnost. Kad naučite kako da pravilno koristite ova tri procesa, bićete u
potpunoj kontroli svog komandnog centra, odnosno svoje podsvesti i što je najvažnije, radićete to potpuno svesno. Posle

Similer Documents