Download TEORI DEONTOLOGI PDF

TitleTEORI DEONTOLOGI
File Size373.8 KB
Total Pages14
Document Text Contents
Page 7

7


2.1.2.3 ISTILAH ETIKA SEMASASesetengah penulis berbincang tentang etika Kant apabila mereka menghurai teori-teori “betul”

daripada “baik” misalnya prinsip universal seperti penghormatan kepada manusia adalah lebih

spesifik kalau dibandingkan dengan hak asasi manusia yang lebih umum. Ada juga yang

menganggap “hak” lebih daripada “kewajipan” (Tam Y.K., 2005).2.1.3 KELEMAHAN-KELEMAHANWalaupun telah ditegaskan daripada awal bahawa tanggungjawab dilaksanakan semata-mata

kerana amalan itu satu tanggungjawab tetapi apabila timbul keadaan di mana dua kewajipan

berkonflik, maka sukar untuk memilih yang mana perlu diutamakan. Ini satu kelemahan dalam

Teori Prinsip Kewajipan (Vishalache B., 2009). Kelemahan yang ketara di dalam teori Kant ini

adalah apabila ianya tidak mengambil kira sifat semula jadi, kecenderungan dan kesediaan

seseorang itu untuk melaksanakan kewajipannya. Faktor-faktor yang disebutkan ini sebenarnya

boleh memainkan peranan yang penting dan dapat mempengaruhi diri seseorang itu dalam

menunaikan sesuatu kewajipan atau mematuhi sesuatu peraturan. Adalah tidak adil jika kita

hanya akan menganggap seseorang itu mempunyai nilai moral hanya kerana dia melakukan

sesuatu perbuatan itu kerana patuh kepada undang-undang dan menunaikan kewajipan sahaja

tanpa mengambil kira aspek-aspek atau faktor-faktor lain (Afi et. al., 2009).Teori etika ini juga memperlihatkan kelemahannya apabila ianya mahu meuniversalkan

dan mensejagatkan semua elemen-elemen penting dalam prinsip kemoralannya. Ini adalah kerana

jika ada seseorang individu ingin melakukan sesuatu perbuatan yang baik itu bukannya bermakna

ianya suka orang lain melakukan perkara yang sama kepadanya tetapi mungkin kerana ianya

mempunyai sebab-sebabnya yang tersendiri. Contohnya, perbuatan seseorang individu itu dalam

menolong orang lain mungkin kerana inginkan nama atau sanjungan dan bukannya atas sebab

kewajipannya untuk menolong orang yang memerlukann. Tambahan lagi, setiap manusia

mempunyai pemahaman, sikap dan konsep yang berbeza terhadap sesuatu nilai dan ini juga boleh

menyumbang kepada kesukaran untuk mensejagatkan atau meuniversalkan semua elemen yang

dikehendaki oleh Kant dalam prinsip kemoralannya (Afi et. al., 2009).Kelemahan dan kritikan yang seterusnya yang diperkatakan terhadap teori etika Kant

yang boleh juga dibaca dalam penulisan Eow Boon Hin, (2002) ialah etika ini dianggap sebagai

Page 13

13


Sebagai contoh situasi, Jaysha telah membuat keputusan berasaskan keadaan persekitaran

dan ingin memilih keputusan hendak menjadi GRO yang pada anggapannya meringankan beban

kewangan ibu bapa dan pada masa yang sama memberinya pendapatan yang lumayan. Namun

keputusan ini mungkin tidak baik dari segi moral kerana ibu bapa Jaysha dan masyarakat

setempat mungkin mempunyai standard moral yang berbeza dengan Jaysha (Vishalache B., 2009).3.1.4 KESIMPULANKesimpulannya, Teori Eksistensialisme ini adalah merupakan antara teori etika yang tidak boleh

kita lupakan apabila kita cuba merungkaikan tentang topik moral, namun ianya juga tidak terlepas

daripada beberapa kelemahan yang perlu kita amati (Afi et. al., 2009).

Similer Documents